Bezmaksas konsultācijas 18. februārī

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu uz citiem intelektuāla īpašuma objektiem vai Jums piederošo tiesību realizāciju (aizsardzību), intelektuālā īpašuma portfeļa stratēģijas izstrādi vai novērtēšanu - aicinām uz konsultāciju!

Lasīt vairāk

LAIMA vs. Saldā Laime

Administratīvās rajona tiesas spriedums administratīvajā lietā par LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmuma iebilduma lietā Nr. ApP/2014/M 66 403-Ie atcelšanu.

Lasīt vairāk