ECTA gadskārtējā konference – Hamburga, Vācija

No 2015. gada 09. – 13. jūnijam Hamburgā norisināsies ECTA (European Communities Trade Mark Association – Eiropas Kopienas preču zīmju asociācijas) gadskārtējā konference

Lasīt vairāk

VĀVERĪTE vs. Бабаевская Белочка

2014. gada 29. decembrī Krievijas atvērta veida akciju sabiedrība "Confectionary Concern Babaevsky" (turpmāk tekstā arī - Pieteicējs) vērsās ar pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā par Patentu valdes Apelācijas padomes 2014. gada 3. oktobra lēmuma iebilduma lietā Nr. ApP/2014/WO 1 139 738 un ApP/2014/WO 1 139 738-Ie atcelšanu

Lasīt vairāk