PĒTERSONA PATENTS

Kopš 1992. gada birojs ir strauji attīstījies, ietverot savā darbībā visus intelektuālā īpašuma aspektus, to skaitā patentus, dizainparaugus, preču zīmes, licences, domēnu vārdus, autortiesības, augu šķirnes, aizsardzību pret negodīgu konkurenci, intelektuālā īpašuma vērtēšanu utt.

Lasīt vairāk