Bezmaksas konsultācijas 17. decembrī

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu uz citiem intelektuāla īpašuma objektiem vai Jums piederošo tiesību realizāciju (aizsardzību), intelektuālā īpašuma portfeļa stratēģijas izstrādi vai novērtēšanu - aicinām uz konsultāciju!

Lasīt vairāk

AXIS vs. PRAXIS

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama spriedums Zviedrijas uzņēmuma Axis AB pieteikuma lietā par Patentu valdes Apelācijas padomes lēmuma iebilduma lietā AXIS vs. Praxis atcelšanu

Lasīt vairāk