Par mumsDARBINIEKI

Kopš 1992. gada birojs ir strauji attīstījies, ietverot savā darbībā visus intelektuālā īpašuma aspektus, to skaitā patentus, dizainparaugus, preču zīmes, licences, domēnu vārdus, autortiesības, augu šķirnes, aizsardzību pret negodīgu konkurenci, intelektuālā īpašuma vērtēšanu utt. PĒTERSONA PATENTS nodarbojas ar jautājumiem, kas aptver visdažādākās tehniskās jomas, tostarp ķīmiju, farmāciju, biotehnoloģiju, mehāniku, materiālzinātnes, elektroniku un komunikācijas.

 

PĒTERSONA PATENTA darbinieki ir uzkrājuši zināšanas un pieredzi, lai konsultētu intelektuālā īpašuma objektu radītājus un īpašniekus par metodēm, kā iegūt visplašāko aizsardzību līdzsvarā ar adekvātiem izdevumiem. Saviem klientiem piedāvājam profesionālu pārstāvību Latvijas Patentu valdē, Eiropas Patentu iestādē, Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskajā birojā un Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā (Eiropas preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijas iestādē). Ar mūsu veiksmīgo pārstāvības pieredzi varat iepazīties sadaļā Tiesu prakse.