APPLE vs. PLUSH APPLE

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes “PLUSH APPLE” (fig.) starptautisko reģistrāciju Nr. WO 1182538. 

 

2015. gada 24.aprīlī LR Patentu valdes Apelācijas padome izskatīja ASV uzņēmuma Apple Inc. vārdā iesniegto iebildumu pret Britu Virdžīnu salu uzņēmuma HERMON MARKETING LIMITED  piederošās preču zīmes “PLUSH APPLE” starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 1182538 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju. PĒTERSONA PATENTS šajā lietā pārstāvēja iebilduma iesniedzēju - Apple Inc. Iebildums tika iesniegts, balstoties uz preču zīmes “PLUSH APPLE” (reģ. Nr. WO 1182538) sajaucamo līdzību ar Apple Inc. agrāk reģistrētajām Eiropas Kopienas preču zīmēm “APPLE” (verb.) (Kopienas preču zīmes Nr. 009783978) un figuratīvo preču zīmi (Kopienas preču zīmes Nr. 009784299). Turklāt, iebildums tika balstīts arī uz vārdisko un grafisko preču zīmju “Apple” plašo pazīstamību Latvijā un reputāciju Eiropas Kopienā.

 

Izskatot iebilduma lietu pēc būtības un ņemot vērā iebilduma lietā iesniegtos paskaidrojumus un pierādījumus, Apelācijas padome nolēma pilnībā apmierināt iebildumu un atzina preču zīmes “PLUSH APPLE” starptautisko reģistrāciju Nr. WO 1182538 par spēkā neesošu Latvijā attiecībā uz visām precēm 28. klasē, kam šī preču zīme bija reģistrēta.

 

APPLE PLUSH APPLE
CTM Nr. 009783978 Reģ. Nr. WO 1182538
CTM Nr. 009784299