SUPRA vs. SUPRA

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes SUPRA (fig.) starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 1 232 424 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju

 

2015. gada 4. decembrī LR Patentu valdes Apelācijas padome izskatīja aģentūras "PĒTERSONA PATENTS" iesniegto iebildumu pret preču zīmes Nr. WO 1 232 424 SUPRA (fig.) starptautiskās reģistrācijas teritoriālo attiecinājumu Latvijā. “PĒTERSONA PATENTS” jurists, patentpilnvarotais Jānis Bērzs šajā lietā pārstāvēja iebilduma iesniedzēju – ASV uzņēmumu Carrier Corporation. Iebildums tika iesniegts, balstoties uz šīs preču zīmes sajaucamo līdzību ar Carrier Corporation agrākās Eiropas kopienas preču zīmes Nr. 010611572 SUPRA reģistrāciju, kā arī preču 7. un 11. klasē, attiecībā uz ko reģistrēta vēlākā preču zīme, līdzību un identiskumu ar agrākās zīmes reģistrācijā ietvertajām 11. klases precēm.

 

Izskatot iebilduma lietu pēc būtības un ņemot vērā lietas izskatīšanā sniegtos paskaidrojumus un argumentus, Apelācijas padome nolēma apmierināt iebildumu pilnībā atzīstot par spēkā neesošu apstrīdētās preču zīmes reģistrācijas teritoriālo attiecinājumu Latvijā attiecībā uz sekojošām šis zīmes reģistrācijā ietvertajām precēm: “kompresori dzesēšanas iekārtām7. klasē un “aparāti dzesēšanai, dzesēšanas aparāti un mehānismi; dzesēšanas konteineri; dzesēšanas kameras; dzesēšanas ierīces un iekārtas; dzesētāji; dzesēšanas skapji” 11. klasē.