Hennessy preču zīmju tiesību aizsardzība (muitas lieta)

VID konfiscē 2820 pudeles ar preču zīmēm Hennessy.

 

2014. gada martā veicot, pārbaudi preču kravai, kas tika eksportēta uz Kazahstānu, VID Muitas pārvaldes darbinieki konstatēja alkoholiskos dzērienus ar Hennessy marķējumu un iespējamām viltotu preču pazīmēm. Minētā krava tika aizturēta un intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks Francijas uzņēmums Societe Jas Hennessy & Co tika lūgts iesniegt apstiprinājumus par minēto tiesību pārkāpuma faktu.

 

Pētersona Patents pārstāv Francijas uzņēmumu Societe Jas Hennessy & Co preču zīmju tiesību lietās Latvijā. Pēc uzņēmumu ekspertu iepazīšanās ar aizturētajām precēm un to iepakojumu, VID Muitas pārvaldē tika iesniegts apstiprinājums par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu.

 

VID Muitas pārvalde pieņēma lēmumu lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā izbeigt un preci (alkoholiskos dzērienus) konfiscēt.

 

Preču saņēmējs Kazahstānā Muitas pārvaldes lēmumu pārsūdzēja VID ģenerāldirektorei, tomēr VID ģenerāldirektore Muitas pārvaldes lēmumu atstāja negrozītu un sūdzību noraidīja.

 

Preču saņēmējs Kazahstānā par VID ģenerāldirektores lēmumu iesniedza sūdzību Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā.

 

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa ar 2015. gada 16. decembra spriedumu sūdzība par VID lēmuma atcelšanu tika noraidīta. Tiesas sēdē piedalījās un sniedza paskaidrojumus un argumentāciju PĒTERSONA PATENTA jurists, patentpilnvarnieks Gatis Meržvinskis kā administratīvā pārkāpuma lietā cietušās personas Societe Jas Hennessy & Co pārstāvis.

Savā spriedumā Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa pievienojās Pētersona Patents un VID lēmumā norādītajai argumentācijai, proti, konstatējot, ka tikai preču zīmes īpašnieks var apliecināt, vai viņam ir bijusi kāda vienošanās ar preču zīmes lietotāju par preču zīmes izmantošanu un, ja preču zīmes īpašnieks apliecina, ka aizturētās preces ir pārkāpušas tā intelektuālā īpašuma tiesības un atzīst, ka preču zīme ir izmantota bez tā atļaujas, tad šāds paziņojums ir pietiekams pierādījums kontrafaktas (viltotas) preces esībai.

 

Kā redzams no konkrētās lietas materiāliem, uzņēmums Societe Jas Hennessy & Co savā atzinumā ir konstatējis, ka uz aizturētajām precēm tiek lietotas tā reģistrētās un aizsargātās preču zīmes bez uzņēmuma atļaujas un šīs preces ir uzskatāmas par viltotām.