Vīna Studija vs. Teātra Vīna Studija

Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes “Teātra Vīna Studija” reģistrāciju Nr. M 68 330 
     
2016. gada 9. septembrī Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padome izskatīja Latvijas uzņēmuma UPB, A/S vārdā iesniegto iebildumu pret Latvijas preču zīmi “Teātra Vīna Studija” (reģ. Nr. M 68 330), kas reģistrēta uzņēmuma Akācija E.V., SIA vārdā. “Pētersona Patents” juristi, profesionālie patentpilnvarnieki Anna Bula un Gatis Meržvinskis šajā lietā pārstāvēja iebilduma iesniedzēju - UPB, A/S. Iebildums pret minētās zīmes reģistrāciju tika iesniegts, balstoties uz preču zīmes “Teātra Vīna Studija” sajaucamo līdzību ar UPB, A/S agrāk Latvijā reģistrēto preču zīmi “vīna studija” (reģ. Nr. M 60 993), kā arī preču zīmes “Vīna Studija” plašo pazīstamību Latvijā attiecībā uz alkoholiskajiem dzērieniem, alkoholisko dzērienu tirdzniecību, restorānu un bāru pakalpojumiem, kā arī apmācību, izglītošanu un kultūras pasākumiem, kas saistīti ar vīna kultūras veicināšanu. Kā iebilduma pamatojums tika norādītas arī UPB, A/S holdinga uzņēmuma Vīna Studija, SIA komerctiesības, t.i. firmas nosaukums Vīna Studija, SIA, jo apstrīdētā preču zīme “Teātra Vīna Studija” (reģ. Nr. M 68 330) pilnībā iekļauj šo nosaukumu, kā arī tika norādīts uz Akācija E.V., SIA negodprātīgu nolūku, piesakot reģistrācijai preču zīmi, kas atveido plaši pazīstamo preču zīmi “Vīna Studija”. Iebilduma iesniedzēja ieskatā, ņemot vērā preču zīmes “Vīna Studija” ievērojamo atpazīstamības līmeni Latvijā, ir neiespējama situācija, ka apstrīdētās preču zīmes īpašnieks, uzsākot komercdarbību identiskā uzņēmējdarbības nozarē, iepriekš nezināja, ka preču zīme ar apzīmējumiem "Vīna Studija" Latvijā jau ilgstoši tiek izmantota cita uzņēmuma komercdarbībā, kas norāda uz Akācija E.V., SIA negodprātīgu nolūku. 


Izskatot iebilduma lietu pēc būtības un ņemot vērā lietas izskatīšanā sniegtos paskaidrojumus, argumentus un iesniegtos pierādījumus, Apelācijas padome nolēma apmierināt iebildumu un atzina apstrīdētās preču zīmes reģistrāciju Nr. M 68 330 “Teātra Vīna Studija” par spēkā neesošu Latvijā.