HENKEL vs. HENKO

2016. gada 30. septembrī Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padome izskatīja Vācijas uzņēmuma Henkel AG & CO. KgaA vārdā iesniegto iebildumu pret Latvijas preču zīmi “HENKO” (reģ. Nr. M 68 682), kas reģistrēta fiziskas personas – Laura Žubuļa – vārdā (iebildums tika iesniegts tikai pret minētās zīmes reģistrāciju attiecībā uz precēm 3. klasē). “Pētersona Patents” juriste, profesionālā patentpilnvarniece Anna Bula šajā lietā pārstāvēja iebilduma iesniedzēju - Henkel AG & CO. KgaA. Iebildums pret minētās zīmes reģistrāciju 3. klasē tika iesniegts, balstoties uz preču zīmes “HENKO” sajaucamo līdzību ar Henkel AG & CO. KgaA agrāk reģistrētajām preču zīmēm “HENKEL” (Eiropas Savienības preču zīmes Nr. 004511507), “HENKEL” (fig.) (Eiropas Savienības preču zīmes Nr. 0975500) un “Henkel” (starptautiskās reģistrācijas Nr. 783592).

 

Izskatot iebilduma lietu pēc būtības un ņemot vērā lietas izskatīšanā sniegtos paskaidrojumus, argumentus un iesniegtos pierādījumus, Apelācijas padome nolēma apmierināt iebildumu un atzina apstrīdētās preču zīmes reģistrāciju Nr. M 68 682 “HENKO” par spēkā neesošu Latvijā attiecībā uz visām precēm 3. klasē.