UGG vs. UGG

2017. gada 3. februārī Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskatīja ASV uzņēmuma Deckers Outdoor Corporation vārdā iesniegto iebildumu pret nacionālo preču zīmi “UGG” (fig.) (reģ. Nr. M 69 619), kas reģistrēta uzņēmuma MANEVR, SIA vārdā (iebildums tika iesniegts pret minētās zīmes reģistrāciju attiecībā uz precēm 25. klasē un pakalpojumiem 35. klasē). “Pētersona Patents” jurists, profesionālais patentpilnvarnieks Gatis Meržvinskis šajā lietā pārstāvēja iebilduma iesniedzēju - Deckers Outdoor Corporation. Iebildums pret minētās zīmes reģistrāciju 25. un 35. klasē tika iesniegts, balstoties uz preču zīmes “UGG” (fig.) sajaucamo līdzību ar Deckers Outdoor Corporation agrāk reģistrētajām, ar reputāciju apveltītajām preču zīmēm Eiropas Savienībā “UGG” (fig.) (ESPZ Nr. 1037027), “UGG” (verb.) (ESPZ Nr. 001409721), “UGG” (verb.) (ESPZ Nr. 004689941), “UGG” (verb.) (ESPZ Nr. 0902172) un nacionālo preču zīmi “УГГ” (reģ. Nr. M 65 729)

 

Izskatot iebilduma lietu pēc būtības un ņemot vērā lietas izskatīšanā sniegtos paskaidrojumus, argumentus un iesniegtos pierādījumus, apelācijas padome nolēma apmierināt iebildumu un atzina apstrīdētās preču zīmes reģistrāciju Nr. M 69 619 “UGG” (fig.) par spēkā neesošu Latvijā attiecībā uz visām reģistrācijā ietvertajām precēm un pakalpojumiem.