STELLA, STELLA ARTOIS vs. STELLA PUB

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes "STELLA PUB" reģistrāciju Nr. M 57 585 Latvijā / Labprātīga preču zīmes tiesību nodošana.

GALLUP (fig.) vs. GALLUP PRESS, GALLUP CONSULTING, GALLUP UNIVERSITY, GALLUP INSTITUTE, GALLUP PUBLI

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietās pret preču zīmju “GALLUP PRESS” (reģ. Nr. M 55 114), “GALLUP CONSULTING” (reģ. Nr. M 55 115), “GALLUP UNIVERSITY” (reģ. Nr. M 55 116), “GALLUP INSTITUTE” (reģ. Nr. M 55 117), “GALLUP PUBLISHING” (reģ. Nr. M 55 118) reģistrācijām Latvijā.

ARTREMIN vs. ARTRETIN

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes "ATRETIN" starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 866 153 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju.

CHAMPION vs. CHAMP

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret starptautiski reģistrētās preču zīmes "CHAMP" (fig.) (reģ. Nr. WO 823 404) teritoriālo attiecinājumu uz Latviju.

BEAR BEER vs. SEVEN STARS

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes "SEVEN STARS" (fig.) (reģ. Nr. M 55 791) reģistrāciju Latvijā.

VEGETA vs. VEGA

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes "VEGA" (reģ. Nr. M 55 613) reģistrāciju Latvijā.

QUISIT vs. QUISTY

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret starptautiski reģistrētās preču zīmes "QUISTY" (reģ. Nr. WO 865 087) teritoriālo attiecinājumu uz Latviju.

SKY, SKY NEWS, SKY SPORT vs. SKYFLEX

Administratīvās apgabaltiesas spriedums Aivara Griguļa apelācijas sūdzības lietā par Administratīvās rajona tiesas 2007.gada 13. marta spriedumu ar kuru Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums preču zīmes “SKYFLEX” (fig.) (reģ. No. M 53 479) iebilduma lietā tika atstāts spēkā.

FUN LIGHT vs. DIET FUN

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes "Diet Fun" starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 850 211 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju.

MARTELL vs. CARTEL

Administratīvās apgabaltiesas spriedums L.I.O.N. & Ko, SIA apelācijas sūdzības lietā par Administratīvās rajona tiesas 2007.gada 12. februāra spriedumu ar kuru Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums preču zīmes “CARTEL" (fig.) (reg. No. M 52 509) iebilduma lietā tika atstāts spēkā.