WELL (Kopienas preču zīme) Vs. WELLO (Kopienas preču zīme)

Uz Kopienas preču zīmi Nr. 4 975 116 „WELL“ balstītā iebilduma rezultātā Kopienas preču zīmes Nr. 5 835 202 „WELLO“ pieteikums tiek atsaukts.

NOKIA vs. NOKI

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes "NOKI" (fig.) starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 850 634 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju.

Direct Line vs. LINK4

Rīgas apgabaltiesas 2008. gada 31. marta spriedums civillietā C-1521/17, kas ierosināta sakarā ar Lielbritānijas uzņēmuma Direct Line Insurance Plc prasību pret Polijas uzņēmumu LINK4 Towarzystwo Ubezpieczen S.A. par grafiskās preču zīmes “LINK4ā starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 826 815 atzīšanu par spēkā neesošu Latvijā.

Veselība vs. Veselības dzēriens

Augstākās tiesas 2008. gada 25. marta spriedums Civillietā PAC-0247-08 (apelācija), kas ierosināta pret uzņēmumu SIA, Bauskas Alus un šajā lietā iesniegto pretprasību pret SIA, Kok & Co. par VESELIBA un VESELIBAS DZĒRIENS preču zīmēm.

INTEROX vs. INTEREX

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes "INTEREX" (reģ. Nr. M 54 849) reģistrāciju Latvijā attiecībā uz 1., 3. un 5. klases precēm

Phase One (Kopienas zīme) vs. PHASE (Kopienas zīme)

Preču zīmju līdzās pastāvēšanas līgums noslēgts iebilduma lietā pret Kopienas preču zīmes pieteikumu “PHASE” (preču zīmes Nr. 004975173)

Dolorin, Dolorgiet vs. Delorin

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietās pret starptautiski reģistrētās preču zīmes "DOLORIN" (reģ. Nr. WO 846 988) teritoriālo attiecinājumu uz Latviju.

Kalevala vs. Kaleva

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret starptautiski reģistrētās preču zīmes "КAЛЕВA КAЛЕВA" (fig.) (reģ. Nr. WO 867 709) teritoriālo attiecinājumu uz Latviju.

Rannila (preču zīme) - Rannila (firma – uzņēmuma nosaukums)

Rīgas apgabaltiesas 2007. gada 1. oktobra spriedums civillietā C-2470/2, kas ierosināta pret Latvijas uzņēmumu SIA “Rannila" par preču zīmes “RANNILA” nelikumīgu izmantošanu uzņemuma firmā.

Apsara - Apsara

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes "Apsara" (fig.) reģistrāciju (reģ. Nr. M 54 931)