d vs. dCapture

d vs. dCapture

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes dCapture reģistrāciju Nr. M 67 886 Latvijā
NEO ANGIN vs. NEYANIN

NEO ANGIN vs. NEYANIN

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes NEYANIN starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 1 213 303 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju
THE BODY SHOP vs. THEFACESHOP

THE BODY SHOP vs. THEFACESHOP

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes THEFACESHOP reģistrāciju Nr. M 67 497 Latvijā
SKY vs. LUCKY SKY

SKY vs. LUCKY SKY

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes LUCKY SKY reģistrāciju Nr. M 67 423
SELGA vs. Klasiskā Selga

SELGA vs. Klasiskā Selga

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes Klasiskā Selga reģistrāciju Nr. M 67 592 Latvijā
VĀVERĪTE vs. Бабаевская Белочка

VĀVERĪTE vs. Бабаевская Белочка

2014. gada 29. decembrī Krievijas atvērta veida akciju sabiedrība "Confectionary Concern Babaevsky" (turpmāk tekstā arī - Pieteicējs) vērsās ar pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā par Patentu valdes Apelācijas padomes 2014. gada 3. oktobra lēmuma iebilduma lietā Nr. ApP/2014/WO 1 139 738 un ApP/2014/WO 1 139 738-Ie atcelšanu
Mahariši vs. MAHARIŠI

Mahariši vs. MAHARIŠI

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes “MAHARIŠI” (verb.) reģistrāciju Nr. M 66 342
Lācītis Ķepainītis vs. Мишка Косолапый

Lācītis Ķepainītis vs. Мишка Косолапый

2013. gada 19.augustā A/S Laima (turpmāk - Prasītājs) cēla prasību Rīgas apgabaltiesā pret Krievijas uzņēmumu JSC Krasnyj Octyabr (turpmāk - Atbildētājs), Latvijas uzņēmumiem SIA, Krievijas Saldumi, SIA, Russian Sweets (turpmāk - Līdzatbildētāji), lūdzot atzīt par spēkā neesošu Atbildētāja vārdā starptautiski reģistrētās preču zīmes "Мишка Косолапый" (fig.) (reģ. Nr. WO 638 113) teritoriālo attiecinājumu uz Latviju...
TEĀTRA vs. ТЕАТРАЛЪНАЯ

TEĀTRA vs. ТЕАТРАЛЪНАЯ

2013. gada 20.oktobrī A/S Laima (turpmāk - Prasītājs) cēla prasību Rīgas apgabaltiesā pret Krievijas uzņēmumu ROT-FRONT (turpmāk - Atbildētājs), lūdzot atzīt par spēkā neesošu Atbildētāja vārdā starptautiski reģistrētās preču zīmes "ТЕАТРАЛЪНАЯ" (reģ. Nr. WO 963517) teritoriālo attiecinājumu uz Latviju
APPLE vs. PLUSH APPLE

APPLE vs. PLUSH APPLE

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes “PLUSH APPLE” (fig.) starptautisko reģistrāciju Nr. WO 1182538