Hennessy un Glenmorangie preču zīmju tiesību aizsardzība (muitas lieta)

Hennessy un Glenmorangie preču zīmju tiesību aizsardzība (muitas lieta)

VID iznīcinās 1494 pudeles ar preču zīmēm Hennessy un Glenmorangie.
Laima vs. Laime

Laima vs. Laime

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes Laime starptautisko reģistrāciju Nr. WO 1193606 Latvijā

FIXMAN vs. FIXMAN (fig.)

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes FIXMAN (fig.) starptautisko reģistrāciju Nr. WO 930061
ARARAT vs. ARARATKIY KONYACHNIY ZAVOD AKZ

ARARAT vs. ARARATKIY KONYACHNIY ZAVOD AKZ

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes ARARATKIY KONYACHNIY ZAVOD AKZ (fig.) starptautisko reģistrāciju Nr. 1173712 Latvijā
LOUIS XIII vs. LOUIS D’OR

LOUIS XIII vs. LOUIS D’OR

LOUIS XIII iebildums pret LOUIS D’OR pilnībā apmierināts

Laima iebilst pret preču zīmes SALDĀ LAIME reģistrāciju!

Laima iebilst pret preču zīmes SALDĀ LAIME reģistrāciju!

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes SALDĀ LAIME reģistrāciju Nr. M 66 403 Latvijā labvēlīgs LAIMA, AS

CHOPARD vs. CHOCARD

CHOPARD vs. CHOCARD

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes CHOCARD starptautisko reģistrāciju Nr. WO 1165761

FARINELLI (verb.), FARINELLI PROJEKTS (verb.) vs. Farinelli Balls (fig.)

FARINELLI (verb.), FARINELLI PROJEKTS (verb.) vs. Farinelli Balls (fig.)

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes Farinelli Balls (fig.) reģistrāciju Nr. M 65 492 Latvijā


MATADOR (kontrafaktas preces)

Administratīvās apgabaltiesas spriedums administratīvā pārkāpuma lietā par Polijas uzņēmuma "Viet-Pol Partnership SP.z.o.o." saukšanu pie administratīvās atbildības par Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 201. 10panta trešajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu (Par muitas režīma piemērošanu kontrafaktām precēm) sakarā ar Valsts ieņēmumu dienesta un cietušā Martina Imdahla (Martin Imdahl) apelācijas sūdzībām par Administratīvās rajona tiesas 2012.gada 18.jūnija spriedumu. PĒTERSONA PATENTS šajā lietā pārstāvēja cietušo Martinu Imdālu (Martin Imdahl)

LIDO (verb.), LIDO (fig.) vs. VILLA LIDO (fig.)

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes VILLA LIDO (fig.) reģistrāciju Nr. M 64 966  Latvijā