Rannila (preču zīme) - Rannila (firma – uzņēmuma nosaukums)

Rīgas apgabaltiesas 2007. gada 1. oktobra spriedums civillietā C-2470/2, kas ierosināta pret Latvijas uzņēmumu SIA “Rannila" par preču zīmes “RANNILA” nelikumīgu izmantošanu uzņemuma firmā.

Apsara - Apsara

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes "Apsara" (fig.) reģistrāciju (reģ. Nr. M 54 931)