TOPO CENTRAS vs. TOPO

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret Latvijas preču zīmes reģistrāciju Nr. M 56 657 "TOPO".

ASKOFEN vs. АСКОФЕН-П

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes "АСКОФЕН-П " (fig.) starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 862 663 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju.

ZIPPO vs. ZIPPO (viltotas preces)

Administratīvās apgabaltiesas spriedums SIA, SV Ekspresis apelācijas sūdzības lietā par Administratīvās rajona tiesas 2007. gada 13. septembra spriedumu ar kuru tika atstāts spēkā LR Valsts ienēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmums par viltoto preču iznīcināšanu un administratīvā soda uzlikšanu.

MARTELL vs. CARTEL (vārdiska zīme)

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes "CARTEL" (vārdiska preču zīme) (reģ. Nr. M 54 759) reģistrāciju Latvijā.

20 MINUTES vs. 5 MIN

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmju "5 min" (reģ. Nr. M 55 795), “5 min” (fig.) (reģ. Nr. M 55 796), “5min” (fig.) (reģ. Nr. M 55 797), “5min” (fig.) (reģ. Nr. M 55 798) reģistrācijām Latvijā.

GLIKLAZIDE vs. GLIAZID

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret starptautiski reģistrētās preču zīmes "GLIAZID ГЛИАЗИД" (fig.) (reģ. Nr. WO 863 596) teritoriālo attiecinājumu uz Latviju.

MARTELL vs. CARTEL (fig.)

LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru kolēģijas lēmums administratīvajā lietā Nr. A42271405, kas uzsākta pēc uzņēmuma “L.I.O.N. & Ko” kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas 2008. gada 16. aprīļa spriedumu.

BMW (preču zīme) vs. bmwlatvia.lv (domēna vārds)

BMW preču zīmes tiesību pārkāpums un labprātīga reģistrēto lietošanas tiesību nodošana uz domēna vārdu bmwlatvia.lv

STELLA, STELLA ARTOIS vs. STELLA PUB

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes "STELLA PUB" reģistrāciju Nr. M 57 585 Latvijā / Labprātīga preču zīmes tiesību nodošana.

GALLUP (fig.) vs. GALLUP PRESS, GALLUP CONSULTING, GALLUP UNIVERSITY, GALLUP INSTITUTE, GALLUP PUBLI

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietās pret preču zīmju “GALLUP PRESS” (reģ. Nr. M 55 114), “GALLUP CONSULTING” (reģ. Nr. M 55 115), “GALLUP UNIVERSITY” (reģ. Nr. M 55 116), “GALLUP INSTITUTE” (reģ. Nr. M 55 117), “GALLUP PUBLISHING” (reģ. Nr. M 55 118) reģistrācijām Latvijā.