DIRECT LINE vs. LINK4

Augstākās tiesas 2009. gada 23. decembra spriedums civillietā (apelācija), kas  ierosināta sakarā ar Lielbritānijas uzņēmuma Direct Line Insurance Plc prasību pret Polijas uzņēmumu LINK4 Towarzystwo Ubezpieczen S.A. par grafiskās preču zīmes “LINK4” starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 826 815 atzīšanu par spēkā neesošu Latvijā

KRYZPO vs. CRISPOS

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes "CRISPOS" starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 927 656 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju

BRONTO, BRONTO SKYLIFT vs. BRONTO

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes “BRONTO” (fig.) starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 935 061 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju

TNS (preču zīme) – TNS, SIA (firma – uzņēmuma nosaukums)

Rīgas apgabaltiesas 2009. gada 16. novembra spriedums civillietā C-04336208 (C-1954-09/2), kas ierosināta pret Latvijas uzņēmumu SIA, TNS par preču zīmes “TNS” nelikumīgu izmanotošanu uzņēmuma firmā

COMPANYS

Rīgas apgabaltiesas 2009. gada 16. novembra spriedums civillietā C04250209 (C-2502-09/2) par preču zīmes “COMPANYS” starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 792 497 atzīšanu par spēkā neesošu Latvijā sakarā ar to, ka šai zīmei trūkst jebkādas atšķirtspējas, lai pildītu preču zīmes funkciju – atšķirtu viena uzņēmuma preces no otra uzņēmuma precēm

BI-ES SANKAI vs. SANKAI

Rīgas apgabaltiesas 2009. gada 4. novembra spriedums civillietā C04269508 (C-2695-08/17), kas ierosināta sakarā ar Polijas uzņēmuma BI-ES POLSKA Spolka z o.o. prasību pret Krievijas uzņēmumu OOO “Bi-Es Cosmetics” par preču zīmes “SANKAI” starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 931 061 teritoriālā attiecinājuma uz Latviju atzīšanu par spēkā neesošu.

“Krēslu” dizana reģistrācija (tiesāšanās izdevumu prasījums)

Augstākās tiesas 2009. gada 29. oktobra spriedums Civillietā Nr. C04344305 (PAC-0629-09) (apelācija) par tiesāšanās izdevumu piedziņu civillietā (pārstāvja honorāru un ar pierādijumu vākšanu saistītie izdevumi)

GAN BEI CITY vs. GAN BEI

Kopienas preču zīmju biroja (OHIM) lēmums ASV uzņēmuma KWHL USA-Enterprise Corporation Kopienas preču zīmes (CTM) Nr. 1 829 647 “GAN BEI” reģistrācijas atcelšanas lietā.

Phase (kopienas zīme) vs. Phaser (kopienas zīme)

Preču zīmju līdzās pastāvēšanas līgums noslēgts iebilduma lietā pret Kopienas preču zīmes pieteikumu “PHASER” (preču zīmes Nr. 006380299)

SKY NEWS, SKY TRAVEL, SKY PLUS, SKY MOVIES, SKY SPORT, SKY PALCO, SKY CINEMA MAX vs. SKYBRAKE

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret Latvijas preču zīmes reģistrāciju “SKYBRAKE” (reģ. Nr. M 57 267).