OK! vs. OK! (fig.)

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes "OK!" (fig.) starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 970 140 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju

 

DREAMFISH vs. DREAMFISH

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmju "DREAMFISH" (fig.) starptautisko reģistrāciju Nr. WO 969 279 un Nr. WO 969 281 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju

 

JADE vs. JADE (grafiska zīme)

Augstākās tiesas spriedums civillietā C04263708, izskatot apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu L’OREAL DEUTSCHLAND GmbH prasībā pret DANYA COSMETICS LTD par grafiskās preču zīmes "JADE" reģistrācijas Nr. M 56 578 atzīšanu par spēkā neesošu Latvijā

SOL, VINA SOL, GRAN VINA SOL vs. PUERTA DEL SOL

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes "PUERTA DEL SOL" starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 955 624 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju

 

ACURATA vs. ACURA (fig.)

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes "ACURA" (fig.) starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 961 151 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju


 

“Krēslu” dizana reģistrācija (tiesāšanās izdevumu prasījums)

LR Augstākās tiesas Senāta rīcības sēdes lēmums SIA "GERMANS BFT" prasībā pret J.R. un L.S. par dizainparauga patenta reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu un tiesāšanās izdevumu piedziņu

 

MILDRONĀTS vs. MIDOLAT

Rīgas apgabaltiesas lēmums civillietā AS "Grindeks" prasībā pret AS "Olainfarm" par preču zīmes MIDOLAT МИДОЛАТ reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu un apzīmējuma lietošanas aizliegšanu

Hewlett-Packard LASERJET vs. BIK LASERJET

Rīgas apgabaltiesas 2010. gada 17. augusta spriedums civillietā, kas ierosināta sakarā ar ASV uzņēmuma Hewlett-Packard Development Company, L.P. prasību pret Latvijas uzņēmumu SIA, RF Serviss par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un zaudējumu piedziņu

Peek & Cloppenburg vs. Peek & Cloppenburg / P & C

Rīgas apgabaltiesas 2010. gada 29. jūlija lēmums civillietā, kas ierosināta sakarā ar Vācijas uzņēmuma PEEK & CLOPPENBURG KG (Diseldorfa) prasību pret Vācijas uzņēmumu PEEK & CLOPPENBURG (Hamburga) par preču zīmju “Peek & Cloppenburg” and “P & C” “RED DEVIL” reģistrāciju Nr. M 45 040 un Nr. M 45 041 atcelšanu sakarā ar šo zīmju nelietošanu Latvijā.

RED DEVIL vs. RED DEVIL / DEVIL

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmju "RED DEVIL" reģistrāciju No. M 55 646 un "DEVIL" reģistrāciju Nr. M 55 647 Latvijā