VODKA BAJORU DEGTINE vs. БОЯРСКАЯ

Rīgas apgabaltiesas 2011. gada 29. decembra spriedums civillietā, kas ierosināta sakarā ar Lietuvas uzņēmuma Akcine Bendrove “Vilniaus Degtine” prasību pret Latvijas uzņēmumu SIA “BERLAT GRUPA” par preču zīmes “БОЯРСКАЯ” reģistrācijas Nr. M 55 599 atcelšanu sakarā ar šīs zīmes nelietošanu Latvijā

AMERICAN EAGLE un GUESS (muitas lietas)

2011. gada 16. decembrī Latvijas Valsts ieņēmuma dienesta amatpersonas organizēja Latvijas Muitas kontroles pasākumu laikā aizturēto un administratīvo pārkāpumu lietās ar Muitas pārvaldes direktora vietnieka lēmumu konfiscēto kontrafakto preču ar preču zīmēm "AMERICAN EAGLE" un "GUESS" iznīcināšanu.

Officeday, O.Officeday vs. O.Officeday

Rīgas apgabaltiesas 2011. gada 8. decembra spriedums civillietā Nr. C04197911, kas ierosināta sakarā ar Somijas uzņēmuma Officeday Finland Oy prasību pret Latvijas uzņēmumu Officeday Latvia, SIA par grafiskās preču zīmes "O.Officeday" reģistrācijas Nr. M 61 898 atzīšanu par spēkā neesošu Latvijā

MARTELL vs. CARITEL

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietās pret preču zīmju "CARITEL" (vārdiska preču zīme)
un "CARITEL" (etiķete) reģistrācijām Nr. M 60 825, Nr. M 62 347 Latvijā.

CHAMPION vs. CHAMPION Sport Boutique

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes  "CHAMPION Sport Boutique" (fig.) reģistrāciju No. M 60 398 Latvijā

Indian Instant Coffee (administratīvā pārkāpuma lieta)

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lēmums administratīvā pārkāpuma lietā par saukšanu pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 16617. panta "Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparaugu nelikumīga izmantošana"

OPEN (fig.) vs. OPEN CREDIT (fig.)

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes "OPEN CREDIT" (fig.) reģistrāciju Nr. M 60 427

ALTERRA vs. ALTERNA

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes "ALTERNA" reģistrāciju Nr. M 60 290 Latvijā

SOLEA vs. SOLEO (fig.)

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes "SOLEO" (fig.) starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 1002292 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju

TABIX vs. TABIKS

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes "TABIKS" reģistrāciju No. M 60 272 Latvijā