COCO vs. Coco Culté by Ilona Giberte

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes "Coco Culté by Ilona Giberte" (fig.) reģistrāciju Nr. M 62 112 Latvijā

SMP vs. SMP BANK (fig.)

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes "SMP BANK" (fig.) reģistrāciju Nr. M 61 272 Latvijā

Roberto Cavalli

Administratīvās apgabaltiesas spriedums par Valsts ieņēmuma dienesta (VID) ģenerāldirektora lēmumu atcelšanu piemērot muitas režīmu kontrafaktām un pirātiskām precēm, kuru marķējums aizskar uzņēmuma Roberto Cavalli S.P.A. preču zīmju tiesības

Feya vs. фея (Kiril.) (fig.)

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes фея (Kiril.) (fig.) starptautisko reģistrāciju Nr. WO 1027894 Latvijā

HOTLINE – apzīmējuma disklamācija

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedums civillietā par preču zīmes “Hotline” nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu, un par apzīmējuma „Hotline” disklamāciju (izslēgšanu no aizsardzības) no preču zīmju “ZL Holtine” (reģ. Nr. M 41 124) un “ZL Hotline 117” (reģ Nr. M 53 542) reģistrācijām un šo preču zīmju reģistrāciju atcelšanu Latvijā

Roberto Cavalli

Administratīvās apgabaltiesas spriedums par VID lēmumu piemērot muitas režīmu kontrafaktām un pirātiskām precēm, kuru marķējums aizskar Roberto Cavalli preču zīmju tiesības

 

KAPRĪZE vs. КАПРИЗУЛЯ

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes “КАПРИЗУЛЯ” starptautisko reģistrāciju Nr. WO 1 026 258 Latvijā

MONSTER vs. MONSTER

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebilduma lietā pret preču zīmes “MONSTER” starptautisko reģistrāciju Nr. WO 1 033 185 Latvijā

GROUPE PAPREC (fig.) vs Papirec

LR Patentu valdes Apelācijas padomes lēmums iebildumu lietā pret preču zīmes “Papirec” starptautiskās reģistrācijas Nr. WO 1026079 teritoriālo attiecinājumu uz Latviju

S.Staņeviča prasība par patenta pārkāpumu / SIA „Vinnis” pretprasība par patenta atzīšanu par spēkā

Prasītājs S.Staņevičs  2011.gada 14.aprīlī Rīgas apgabaltiesā cēla prasību pret SIA „Vinnis” par patenta pārkāpuma faktu, norādot, ka prasītājam pieder patents Nr.14148 – automātiskā iekārta bišu šūnu ražošanai, un minētais patents reģistrēts 2010.gada 18.martā