Uzņēmuma profesionālā darbība apdrošināta

PĒTERSONA PATENTS patentpilnvaroto profesionālā darbība, t.sk. pārstāvniecība tiesā, ir apdrošināta. SEESAM INSURANCE AS Latvijas filiāle ir izsniegusi PĒTERSONA PATENTS Patentpilnvaroto / Patentpilnvarnieku profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi Nr. 35/000/000015/17.