PTMG konference, Londona, Lielbritānija

PTMG konference, Londona, Lielbritānija

2016. gada 13.-16. martā Londonā, Lielbritānijā norisināsies PTMG (Pharmaceutical Tradmark Group – Farmaceitisko preču zīmju grupas) 92. konference.

 

Juridisko un patentu biroju “PĒTERSONA PATENTS” šajā konferencē pārstāvēs juriste, Eiropas un Latvijas patentpilnvarniece preču zīmju un dizainparaugu jomā, Kristīne Ostrovska.