INTA konference - Orlando, Florida, ASV

Orlando, ASV no 2016. gada 21. maijam – 25. maijam norisināsies INTA (International Trademark Association – Starptautiskā preču zīmju asociācija) gadskārtējā konference. Juridisko un patentu biroju “PĒTERSONA PATENTS” konferencē pārstāvēs jurists, ES preču zīmju un dizainparaugu pilnvarotais – Gatis Meržvinskis.

 

http://www.inta.org/2016Annual/Pages/Home.aspx