“Pētersona Patents” apvienojas ar Lietuvas biroju “AAA Law”

Lietuvas juridiskais birojs “AAA Law”, kas specializējas komerctiesību un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā, ir kļuvis par lielāko daļu turētāju Latvijas juridiskajā un patentu birojā “Pētersona Patents”. 

 

Tuvākajā nākotnē abi uzņēmumi veidos saskaņotus klientu pakalpojumu standartus, paplašinās savu darbību, piedāvājot plaša spektra juridiskos pakalpojumus. “Pētersona Patents” turpinās specializēties intelektuālā īpašuma aizsardzības sfērā, kā arī nākotnē tiek plānots piedāvāt klientiem juridiskos pakalpojumus citās jomās, kā to dara partneru birojs Lietuvā.

 

“Pētersona Patents” klientu loku veido daudzi plaši pazīstamu zīmolu - Laima, Selga, Novartis, Apple, BMW - kā arī citu pasaules mērogā plaši pazīstami brendu, patentētu izgudrojumu un dizainparaugu īpašnieki. “Pētersona Patentā” pakalpojumus sniedz 13 intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības speciālisti, patentpilnvarnieki, juristi. Uzņēmumu turpinās vadīt starptautiski un Latvijā atzīts jurists un patentpilnvarnieks, uzņēmuma partneris Gatis Meržvinskis, kurš ir viens no Latvijā pieredzējušākajiem ekspertiem intelektuālā īpašuma tiesību jomā.

 

“Esam gandarīti, ka par mūsu partneri ir kļuvis uzņēmums ar ilgstošu pieredzi un labu reputāciju, viens no Lietuvas līderiem šajā jomā, kura uzkrātā pieredze no šodienas ir arī mūsu komandas vērtība. Priecājamies, ka “Pētersona Patents” komanda pilnā sastāvā turpina iesākto darbu, un tas ir neapšaubāmi liels izaicinājums sadarboties un pievienoties starptautiskam uzņēmumam, kas ir ieinteresēts rūpēties par uzņēmuma vēl straujāku izaugsmi”, uzsver “Pētersona Patents” valdes loceklis Gatis Meržvinskis. 

 

“AAA Law” ir viens no vecākajiem juridiskajiem un patentu birojiem Baltijas valstīs, kas konsultē klientus patentu, zīmolu un preču zīmju, komercnoslēpumu, rūpnieciskā dizaina, autortiesību un citos intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumos, kā arī veic intelektuālā īpašuma izvērtēšanu un auditu. “AAA Law” birojs strādā ar vairāk nekā 10 tūkstošiem Lietuvas un ārvalstu uzņēmumu, sniedzot konsultācijas visos komerctiesību jautājumos, sākot ar juridisko dokumentu sagatavošanu un uzņēmumu pārstāvniecību tiesā. “AAA Law” ir starptautiski atzīti un “Legal 500 Lithuania” vērtējumā nosaukti par vienu no labākajiem juridiskajiem birojiem Lietuvā intelektuālā īpašuma aizsardzības sfērā. Birojs pārstāv klientus Lietuvas Nacionālajā patentu birojā, Eiropas Savienības Intelektuālājā īpašuma birojā (EUIPO), valsts iestādēs un tiesās.