PĒTERSONA PATENTS un AAA Law pirmais kopīgais atpūtas pasākums

PĒTERSONA PATENTS un Lietuvas juridiskā birojā AAA LAW darbinieki un vadība, vasaru noslēdzot, pavadīja savu pirmo kopīgo atpūtas pasākumu, apmeklējot Pakrojas muižu, Rundāles pili, Bauskas pili, Jelgavas pili un Biržu pili.