FICPI SWEDEN seminārs Stokholmā (Zviedrija)

No 2013. gada 7. – 8. martam Stokholmā norisināsies FICPI (FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE – Intelektuālā īpašuma pilnvaroto starptautiskā federācija) Zviedrijas grupas seminārs "Intelektuālā īpašuma aizsardzība Krievijā un Baltijā"

ERAF finansējuma piesaiste

No 2012.gada 3. decembra iespējams iesniegt projektus programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4. apakšaktivitātei "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma". Kopējais pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 2 000 000 Ls

Mūsu kolēģe Anna Deniņa – patentpilnvarotā preču zīmju jomā Nr. 84

Ar lepnumu varam paziņot, ka mūsu kolēģe Anna Deniņa ir nokārtojusi profesionālo patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmenu specifikācijā preču zīmes un ir iekļauta Latvijas Republikas patentpilnvaroto sarakstā ar Nr. 84.

ECTA padomes un komiteju sanāksme, Amsterdamā (Holandē)

No 2012. gada 10. – 13. oktobrim Amsterdamā norisināsies ECTA (European Communities Trade Mark Association – Eiropas Kopienas preču zīmju asociācijas) padomes un komiteju sanāksme un seminārs

PTMG konference, Barselona, Spānija

2012. gada 3. - 6. oktobrim Barselonā, Spānijā norisināsies PTMG (Pharmaceutical Tradmark Group – Farmaceitisko preču zīmju grupas) 85. konference

MARQUES konference Atēnas, Grieķija

No 2012. gada 18. – 21. septembrim Atēnās, Grieķijā norisināsies MARQUES 26. gadskārtējā konference

EPO Eiropas patentu akadēmijas programma “ PRAKTIKA INTERN”- Berlīne, Vācija

No 3. līdz 21. septembrim Berlīnē Eiropas patentu iestādē norisinās Eiropas patentu akadēmijas programmas “ PRAKTIKA INTERN” organizētā apmācība patentpilnvarotajiem, kuri gatavojas kārtot Eiropas patentpilnvarotā kvalifikācijas eksāmenu

LES Skandināvijas grupas gadskārtējā konference – Helsinki, Somija

No 2012. gada 9. – 11. septembrim Helsinkos norisināsies LES (Licensing Executive Society – Licencēšanas ekspertu savienības) gadskārtējā konference

 

Intelektuālā Īpašuma Tiesību aizsardzības nodrošināšana ar Robežpasākumiem - Likumdošana un Prakse E

Gatis Meržvinskis un Jānis Bērzs, mūsu biroja vadošie speciālisti viltojumu un pirātisma lietās, piedalījās Latvijas nodaļas sagatavošanā, kas iekļauta grāmatas ”Intelektuālā Īpašuma Tiesību aizsardzības nodrošināšana ar Robežpasākumiem - Likumdošana un Prakse ES” otrajā izdevumā.

ECTA gadskārtējā konference – Palermo, Itālijā

No 2012. gada 20. – 23. jūnijam Palermo norisināsies ECTA (European Communities Trade Mark Association – Eiropas Kopienas preču zīmju asociācijas) gadskārtējā konference.