Grozījumi Preču zīmju likumā

Ar 17.11.2010 stāsies spēkā grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izclesmes norādēm".

Grozījumi Patentu likumā

Ar 17.11.2010 stāsies spēkā grozījumi Patentu likumā, 11.pantā par izgudrojumiem, kas skar valsts aizsardzības intereses un 23. pantā par Patentu valdes pamatuzdevumiem.

Par autortiesību pārkāpumiem un preču zīmju nelikumīgu izmantošanu palielina sodu

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir atbalstītas izmaiņas un, tādejādi, no nākamā gada janvāra tiks palielināts administratīvais sods par autortiesību pārkāpumiem un par preču zīmju nelikumīgu izmantošanu – sods palielināsies 10 reizes.


ECTA padomes un komiteju sanāksme, Krakovā (Polija)

No 2010. gada 21. – 23. oktobrim Krakovā norisināsies ECTA (European Communities Trade Mark Association – Eiropas Kopienas preču zīmju asociācijas) padomes un komiteju sanāksme un seminārs.

AIPPI kongress 2010, Parīze, Francija

No 2010. gada 1. - 6. oktobrim Parīzē norisināsies Intelektuālā īpašuma aizsardzības starptautiskās asociācijas (Association Internationale pour la Protection de la Propriete Intellectuelle - AIPPI) 42. Pasaules intelektuālā īpašuma kongress. Patentu un juridisko biroju "Pētersona Patents" pārstāvēs AIPPI Latvijas nacionālās grupas valdes loceklis, jurists, EK preču zīmju un dizainparaugu pilnvarotais, Gatis Meržvinskis

PTMG konference, Atēnas, Grieķija

No 2010. gada 29. septembra līdz 2. oktobrim Atēnās norisināsies PTMG (Pharmaceutical Trade Mark Group – Farmaceitisko preču zīmju grupas) 81. konference

ECTA un ASIP konference, Barselonā, Spānijā

No 2010. gada 15. jūnija līdz 19. jūnijam Barselonā norisināsies ECTA (European Communities Trade Mark Association – Eiropas Kopienas preču zīmju asociācijas) 29. gadskārtējā konference un ASIPI (The Inter American Association of Intellectual Property - Intelektuālā Īpašuma Inter-Amerikas asociācija) seminārs.

INTA konference, Bostona, ASV

No 2010. gada 22. maija līdz 26. maijam Bostonā norisināsies INTA (International Trademark Association – Starptautiskās Preču Zīmju Asocijācija) 132. ikgadējā konference. Juridisko un patentu biroju "Pētersona Patents" pārstāvēs Inese Leimane

Patentu līgums (ratificēts, stāsies spēkā 12.06.2010 Latvijā)

2010. gada 12. martā Latvija ir ratificējusi 2000.gada 1. jūnijā Ženēvā pieņemto Patentu līgumu (Patent Law Treaty). Minētais līgums attiecībā uz Latviju stāsies spēkā 2010. gada 12. jūnijā

ITMA konference, Londona, Lielbritānija

No 2010. gada 24. marta līdz 26. martam Londonā norisināsies ITMA (the Institute of Trade Mark Attornys – Preču zīmju pilnvaroto institūta) pavasara konference.