PTMG konference, Liverpūle, Lielbritānija

No 2010. gada 22. marta līdz 23. martam Liverpūlē norisināsies PTMG (Pharmaceutical Trade Mark Group – Farmaceitisko preču zīmju grupas) 80. konference.

AIPPI Forum & ExCo 2009, Buenosairesa, Argentīna

No 2009. gada 10. - 15. oktobrim Argentīnas galvaspilsētā Buenosairesā norisināsies Intelektuālā īpašuma aizsardzības starptautiskās asociācijas (Association Internationale pour la Protection de la Propriete Intellectuelle - AIPPI) Forum & ExCo starptautiskā gadskārtējā konferencē.

Vācijas Federālās Patentu tiesas simpozijs 2009, Minhene

No 2009. gada 26. oktobra līdz 27.oktobrim Minhenē norisināsies Vācijas Federālās Patentu Tiesas simpozijs “No harmonizēta preču zīmju likuma līdz harmonizētai preču zīmju tiesvedībai”.

PTMG konference, Lisabona, Portugāle

No 2009. gada 30. septembra līdz 3.oktobrim Portugāles galvaspilsētā Lisabonā norisināies 79. PTMG grupas konference. Aģentūru "Pētersona Patents" pārstāvēs Ieva Dūmiņa, kuru varēs sastapt viesnīcā "Corinthia Hotel".

AIPPI Baltijas konference Tallina, Igaunija

No 2009. gada 2. līdz 5. septembrim Igaunijas galvaspilsētā Tallinā norisināsies AIPPI Baltijas konference 2009. No mūsu aģentūras piedalīsies Armīns Pētersons, Artis Kromanis, Inese Leimane un Andrejs Pētersons.

Jauna PADOMES REGULA (EK) Nr. 207/2009

(2009. gada 26. februāris) par Kopienas preču zīmi (kodificēta versija), spēkā no 2009. gada 13. aprīļa. Jaunā 2009. gada 26. februāra Padomes Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, kura kodificē 1993. gada 20. decembra Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi un tās grozījumiem, ir spēkā no 2009. gada 13. aprīļa.

Atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai

Uz atbalstu var pretendēt: Sīkie, mazie un vidējie komersanti

Kopienas Preču Zīmju reģistrācijas nodevas samazinājums

Sākot ar 2009. gada maiju, tiks piemērotas zemākas nodevas Kopienas preču zīmju reģistrācijai:

Mūsu piedalīšanās 2009. gada konferencēs

Mēs savlaicīgi esam ieplānojuši piedalīties pasaules līmeņa konferecēs, kas saistītas ar intelektuālā īpašuma aizardzību un menedžēšanu. Zemāk ir redzamas jau ieplānotās konferences 2009. gadam.

Singapūras līgums par preču zīmēm

2009. gada 16. martā Latvijā stājās spēkā Singapūras līgums par preču zīmēm. Šī līguma mērķis ir preču zīmju reģistrācijas procedūru harmonizācija starptautiskā līmenī.