PAKALPOJUMI

Bezmaksas konsultācijas

dfJa Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu uz citiem intelektuāla īpašuma objektiem vai Jums piederošo tiesību realizāciju (aizsardzību), intelektuālā īpašuma portfeļa stratēģijas izstrādi vai novērtēšanu - aicinām uz konsultāciju!

Vakances

Ja esat ieinteresēts strādāt mūsu uzņēmumā, lūdzu sūtiet CV uz petpat@petpat.lv
Bezmaksas konsultācijas

Bezmaksas konsultācijas

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu uz citiem intelektuāla īpašuma objektiem vai Jums piederošo tiesību realizāciju (aizsardzību), intelektuālā īpašuma portfeļa stratēģijas izstrādi vai novērtēšanu - aicinām uz konsultāciju!
Patenti

Patenti

Patentēšana ir loģisks solis uz Jūsu izgudrojuma aizsardzību. Jauns izgudrojums nes ļoti vērtīgas inovācijas gan pašam uzņēmumam, gan citiem, kas šo izgudrojumu var pielāgot savām vajadzībām.
Preču zīmes

Preču zīmes

Preču zīme ir spēcīgs mārketinga instruments, ar ko viens uzņēmums var izcelties pārējo vidū savu preču vai pakalpojumu īpašību un kvalitātes dēļ.
Dizainparaugi

Dizainparaugi

Dizainparaugs ir izstrādājuma (vai tā daļas) ārējais veidols – vizuālais iespaids, ko rada šī izstrādājuma ornamenti, forma, krāsa vai citas īpatnības, kas to padara individuāli atšķirīgu, piemēram, unikālas formas krēsls vai no neparasta materiāla veidots saldumu iepakojums.
Tiesvedība

Tiesvedība

Patentu un juridiskais birojs „PĒTERSONA PATENTS“ ir pirmā patentu aģentūra Latvijā, kas specializējas it īpaši intelektuālā īpašuma (IP) tiesību aizsardzības jomā.
Novērtēšana

Novērtēšana

Intelektuālā īpašuma vērtības noteikšana ir uzņēmuma nemateriālo aktīvu labas pārvaldības sastāvdaļa. Intelektuālā īpašuma tiesību ekonomiskās vērtības apzināšana ne tikai palīdz lēmumu pieņemšanā saistībā ar uzņēmuma aktīvu stratēģiju, bet arī atvieglo intelektuālā īpašuma tiesību komercializācijas darījumus.
Citi

Citi

Konsultācijas licencēšanas jautājumos, domēnu vārdi, augu šķirnes, konsultācijas negodīgas konkurences jautājumos, intelektuālā īpašuma vērtēšana...