Patenti

Patenti

Patentēšana ir loģisks solis uz jūsu izgudrojuma aizsardzību. Patents ir viens no vērtīgākajiem intelektuālajiem īpašumiem. Ir gadījumi, kad jauns izgudrojums nes ļoti vērtīgas inovācijas gan pašam uzņēmumam, gan citiem, kas šo izgudrojumu var pielāgot savām vajadzībām.

Mēs esam profesionāļi intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, kas veic pilna servisa pakalpojumus attiecībā uz jūsu izgudrojuma aizsardzību Latvijā un ārvalstīs (Eiropas patents, Eirāzijas patents, utt.).

Mūsu pakalpojumos ietilpst patenta pieteikuma sagatavošana (apraksts, pretenzijas, kopsavilkums), pārstāvība LR Patentu valdē, kā arī Eiropas Patentu iestādē. Korekta patenta pieteikuma uzrakstīšana nodrošina jūsu izgudrojuma kvalitatīvu aizsardzību.

Lai vairotu jūsu intelektuālā īpašuma vērtību, papildus veicam šādus pakalpojumus:

  • patentmeklējuma veikšanu, lai noskaidrotu jūsu vai konkurentu izgudrojumu patentspēju – vai izgudrojums ir pietiekami spēcīgs, lai iegūtu patentu;
  • konkurentu monitoringu jeb freedom-to-operate pakalpojumu, lai noteiktu jūsu izgudrojuma/produkta brīvību pasaules tirgū – vai tas nepārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības;
  • patenta novērtēšanu;
  • konsultēšanu licencēšanas jautājumos, kas ietver asistēšanu pārrunās ar licences pircējiem, kā arī pašu licences līgumu sastādīšanu;
  • integrālo shēmu topogrāfijas aizsardzību, tās reģistrējot LR Patentu valdē.