Preču zīmes

Preču zīmes

Preču zīme (zīmols) var kalpot kā spēcīgs mārketinga instruments, ar ko viens uzņēmums var izcelties pārējo vidū savu preču vai pakalpojumu īpašību un kvalitātes dēļ, piemēram, MARS®, Laima®, Hennessy®.

Ar reģistrāciju preču zīmes īpašniekam tiek piešķirtas izņēmuma tiesības. Tas nozīmē, ka saistībā ar precēm un/vai pakalpojumiem, uz kuriem attiecas reģistrācija, neviena cita persona bez preču zīmes īpašnieka piekrišanas to izmantot nedrīkst. Tādējādi tiek aizsargāta preču zīmes īpašnieka labā slava.

Izvēloties PĒTERSONA PATENTS pakalpojumus, preču zīmes pieteicējs tiek pārstāvēts Patentu valdē visā preču zīmes reģistrācijas procesā. Saviem klientiem mēs:

 

 

  • sniedzam konsultācijas par preču zīmes reģistrāciju un aptveramajām teritorijām;
  • veicam agrāko tiesību pārbaudi;
  • palīdzam sagatavot preču/pakalpojumu sarakstu un konsultējam par klasifikāciju;
  • veicam lietvedību no pieteikuma iesniegšanas līdz pat reģistrācijas apliecības saņemšanai;
  • pārstāvam tiesību īpašnieku Patentu valdē vai tiesā preču zīmju strīdos, kā arī gadījumos, kad preču zīmes tiesības ir pārkāptas.

Sadarbībā ar saviem partneriem - patentpilnvaroto birojiem citās valstīs - mēs nodrošinām profesionālu palīdzību preču zīmju tiesību aizsardzībā visā pasaulē.