Dizainparaugi

Dizainparaugi

Dizainparaugs ir izstrādājuma (vai tā daļas) ārējais veidols – vizuālais iespaids, ko rada šī izstrādājuma ornamenti, forma, krāsa vai citas īpatnības, kas to padara individuāli atšķirīgu, piemēram, unikālas formas krēsls vai no neparasta materiāla veidots saldumu iepakojums.

Dizainparaugu iespējams aizsargāt ar reģistrāciju, tomēr jāņem vērā noteikums, ka aizsardzība (izņēmuma tiesības dizainparaugu komercdarbībā izmantot pašam un tiesības aizliegt to izmantot jebkurai citai personai) attiecas tikai uz tādu dizainu, kas ir jauns un kam piemīt individuāls raksturs.

Izvēloties PĒTERSONA PATENTS pakalpojumus, dizainparauga pieteicējam piedāvājam:

 

 

  • konsultācijas par dizainparauga reģistrāciju un aptveramajām teritorijām;
  • veicam agrāko tiesību pārbaudi;
  • palīdzam sagatavot pieteikumu un attēlus/zīmējumus;
  • veicam lietvedību no pieteikuma iesniegšanas līdz pat reģistrācijas apliecības saņemšanai;
  • pārstāvam tiesību īpašnieku Patentu valdē vai tiesā dizainparaugu strīdos vai tiesību pārkāpumu gadījumos.

Ņemot vērā, ka dizaina darbi bauda automātisko aizsardzību saskaņā ar Autortiesību likumu un Regulu par Kopienas dizainparaugiem, mūsu patentpilnvarotie konsultē par labāko aizsardzības mehānismu Latvijā, Eiropas Savienībā, kā arī citās valstīs. Salīdzinot ar nereģistrētām tiesībām (autortiesībām), kas autoru aizsargā tikai pret tiešu darba kopēšanu, reģistrēta dizainparauga galvenā priekšrocība ir reģistrācijas īpašniekam piešķirtās izņēmuma tiesības vērsties arī pret tādu pārkāpēju, kas identisku vai līdzīgu dizainu radījis neatkarīgi, bez negodprātīgas kopēšanas nolūka.

Mūsu speciālisti konsultē par dizainparaugu reģistrācijas iespējām Latvijā un citās valstīs, kā arī pārstāv pieteicējus Latvijā un Eiropas Savienībā, klientu tiesību nostiprināšanu citās valstīs nodrošinot caur uzticamu sadarbības partneru tīklu. Mūsu patentpilnvarotajiem ir ilggadēja pieredze problēmu risināšanā pieteikuma ekspertīzes gaitā, kā arī klienta pārstāvībā iebildumu, tiesību pārkāpumu un nereģistrēto tiesību konfliktu gadījumos.