Tiesvedība

Tiesvedība

Esam pirmā patentu aģentūra Latvijā, kas specializējas intelektuālā īpašuma (IP) tiesību aizsardzības jomā.

PĒTERSONA PATENTS ir atzīts par vienu no vadošajiem juridisku IP strīdu noregulēšanā preču zīmju, patentu, dizainparaugu, autortiesību, blakustiesību, domēna vārdu, komercnoslēpumu, datu bāžu aizsardzības kā arī citās IP jomās. Biroja darbinieki ir augsti kvalificēti profesionāļi, kas jums sniegs juridiskas konsultācijas un pārstāvēs jūsu intereses visās IP lietās, kas ietver IP tiesību aizsardzību un realizāciju.

Ciešā kopdarbībā ar klientiem mēs sniedzam juridisko atbalstu, kas nepieciešams klientu mērķu sasniegšanai. PĒTERSONA PATENTS juridiskā prakse aptver plašu juridisko pakalpojumu klāstu un nodrošinās jūsu tiesību aizsardzību dažādās tiesvedībās – civillietās, administratīvajās lietās, krimināllietās visās tiesu instancēs un valsts institūcijās, tai skaitā:

 • Patentu, preču zīmju, rūpnieciskā dizaina pārkāpumu strīdos;
 • Preču zīmju atcelšanas lietās sakarā ar to nelietošanu;
 • Iebildumu un apelāciju lietās Latvijas Republikas Patentu valdes Apelācijas padomē, Eiropas Kopienu Preču zīmju un dizainparaugu birojā (OHIM) Alikantē;
 • Mediācijas procesā strīdā iesaistīto pušu izlīguma sarunu vešanā, izlīgumu teksta sastādīšanā, ieskaitot strīdu ārpustiesas risināšanā;
 • Strīdos, kas izriet no IP līgumisko, licences, franšīzes tiesību pārkāpumiem;
 • Klienta interešu pārstāvība muitas iestādēs un policijā viltoto (kontrafakto) preču apkarošanai;
 • Autortiesību un blakustiesību pārkāpumu lietās;
 • Konkurences tiesību un ierobežotas komercdarbības strīdos, kas skar IP tiesības;
 • Domēnu vārdu strīdos, risinot tiesību jautājumus DNS Reģistrā kā arī tiesā;
 • IP tiesību aizsardzību interneta vidē;
 • Elektronisko pakalpojumu sniedzēja atbildības izvērtējumu;
 • Reklāmas un komercdarbības strīdos, kas ietver IP tiesības;
 • Palīdzības sniegšanā klientiem darījumos ar intelektuālo īpašumu;
 • Konsultāciju sniegšanā klientiem par intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģijas izveidi.

Vairāk nekā divdesmit gadu laikā PĒTERSONA PATENTS ir ieguvis izcilu reputāciju IP tiesību nodrošināšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšanas sfērā un ir pārstāvējis pasaulē plaši pazīstamus klientus dažādas sarežģītības un IP lietās Latvijā un Eiropas Kopienā. Mūsu uzņēmums pārstāv lielu skaitu vietējo un starptautisko uzņēmumu no dažādām rūpniecības nozarēm, tai skaitā, informācijas tehnoloģijas, farmācijas, telekomunikāciju, biotehnoloģiju, vieglās un pārtikas rūpniecības uzņēmumus.

Lai nodrošinātu pārrobežu strīdu (cross-boarder disputes) risināšanu IP jautājumos arī citu valstu jurisdikcijās, mums ir ilggadīgi un uzticami sadarbības partneri visā pasaulē.

Informāciju par mūsu uzņēmuma tiesu praksi skatīt ŠEIT!