Citi

Citi
Mūsu pakalpojumi aptver visus intelektuālā īpašuma aizsardzības aspektus!
 
Meklējumi:
 • patentmeklējumi
 • preču zīmju meklējumi un agrāko tiesību pārbaude
 • intelektuālā īpašuma portfeļa audits un freedom-to-operate pētījumi

Konsultācijas licencēšanas jomā:

 • līgumu sagatavošana
 • palīdzība līgumu ierakstīšanā Valsts reģistros
 
Domēnu vārdi:
 • palīdzība reģistrācijas gaitā un uzturēšanā
 • konfliktu risināšana Latvijas DNS reģistrā
Intelektuālā īpašuma objektu vērtēšana:
 • izgudrojumu, preču zīmju u.c. objektu novērtēšana
 • licences līgumu novērtēšana
Palīdzēsim aizstāvēt jūsu tiesības un risināt strīdus:
 • konsultācijas negodīgas konkurences jautājumos
 • palīdzība tiesību īpašniekiem kontrafaktu preču gadījumā
 • tiesību īpašnieku pārstāvība muitā
 • palīdzība nereģistrētu tiesību un autortiesību īpašniekiem