DARBINIEKI PAR MUMS

Gatis Meržvinskis

Gatis Meržvinskis

Valdes loceklis, Direktors, Juridiskās nodaļas vadītājs

Lūcija Kuzjukēviča

Lūcija Kuzjukēviča

Patentu nodaļas vadītāja, Patentpilnvarniece

Kristīne Ostrovska

Kristīne Ostrovska

Preču zīmju nodaļas vadītāja, Patentpilnvarniece

Dr. Artis Kromanis

Dr. Artis Kromanis

Patentpilnvarnieks

Anna Bula

Anna Bula

Patentpilnvarniece, Juriste

Aija Auziņa

Aija Auziņa

Patentpilnvarniece

Gunta Zariņa

Gunta Zariņa

Patentpilnvarniece

Inese Leimane

Inese Leimane

Patentpilnvarniece

Lauma Ziediņa

Lauma Ziediņa

Biroja administratore

Agneta Veženkova

Agneta Veženkova

Patentpilnvarotā asistente patentu jomā

Toms Lintiņš

Toms Lintiņš

Patentpilnvarotā asistents preču zīmju jomā, jurista palīgs