DARBINIEKI PAR MUMS

Anna Bula

Anna Bula

Eiropas un Latvijas patentpilnvarniece preču zīmju jomā, juriste

 

Specializācija
Preču zīmes
Dizainparaugi
Iebildumu un apelāciju lietvedība

 

Izglītība

2011 – 2013 Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību zinātnē
2008 – 2011 Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē

 

Darba pieredze int. īpašuma jomā
2009 – šobrīd    Juridiskais un patentu birojs “PĒTERSONA PATENTS”

 

 

 

 

 

Dalība organizācijās 

LPPA Latvijas Patentpilnvaroto asociācija
AIPPI LNG Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācija, Latvijas Nacionālā grupa
MARQUES Eiropas organizācija, kas pārstāv preču zīmju īpašnieku intereses

 

Valodas
Latviešu, angļu, franču

 

Intereses
Mūzika, teātris, ceļošana