DARBINIEKI PAR MUMS

Gatis Meržvinskis

Gatis Meržvinskis

Eiropas un Latvijas patentpilnvarnieks preču zīmju un dizainparaugu jomā, jurists, praktizējošs tiesā  

 

Specializācija
Preču zīmes
Dizainparaugi
Iebildumu un apelāciju lietvedība
Tiesību nodrošināšana, tiesvedība

 

Izglītība
2000  – 2006    Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību zinātnē
 
Darba pieredze int. īpašuma jomā
1999 – šobrīd    Juridiskais un patentu birojs “PĒTERSONA PATENTS”

 

 

 

 

 

 

Dalība organizācijās 

LPPA Latvijas Patentpilnvaroto asociācija
AIPPI LNG Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācija, Latvijas Nacionālā grupa
INTA Starptautiskā preču zīmju asociācija
ECTA Eiropas Kopienas preču zīmju asociācija
FICPI Intelektuālā īpašuma pilnvaroto starptautiskā federācija
LES Licencēšanas speciālistu savienība

 

Valodas
Latviešu, angļu, krievu, vācu
 
Intereses
Ceļošana, vīna kultūra, klasiskā mūzika