DARBINIEKI PAR MUMS

Inese Leimane

Inese Leimane

Eiropas un Latvijas patentpilnvarniece preču zīmju jomā
  
Izglītība

2007 – 2009 Latvijas Universitāte, maģistra grāds angļu filoloģijā
2003 – 2007 Latvijas Universitāte, bakalaura grāds angļu filoloģijā

 

Darba pieredze int. īpašuma jomā
2004 – šobrīd       Juridiskais un patentu birojs “Pētersona Patents”

 

Valodas
Latviešu, angļu, krievu, franču
 
Intereses
Argentīnas tango, Eiropas kino, valodas kā kultūras sastāvdaļa