DARBINIEKI PAR MUMS

Lūcija Kuzjukēviča

Lūcija Kuzjukēviča

Eiropas un Latvijas patentpilnvarniece preču zīmju, dizainparaugu un patentu jomā 

 

Specializācija
Patenti
Dizaini
  
Izglītība 

1982 Maskavas kvalifikācijas celšanas institūts patentu jomā, specialitāte - patentvedis
1971 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte, maģistra grāds bioķīmijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba pieredze int. īpašuma, zinātniskajā jomā

1992 – šobrīd Juridiskais un patentu birojs “PĒTERSONA PATENTS”
1979 – 1992 Traumatoloģijas un ortopēdijas ZPI Imunoloģijas laboratorija, zin. līdzstrādniece (no 1982.g. Patentu daļa - patentvede, no 1983.g. vadītāja)
1971 – 1979 Vissavienības pielietojamās bioķīmijas institūts IREA, zin. līdzstrādniece

 

Dalība profesionālajās organizācijās   

LPPA Latvijas Patentpilnvaroto asociācija
EPI Eiropas Patentu institūts
AIPPI LNG Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācija, Latvijas Nacionālā grupa

 
Valodas
Latviešu, angļu, vācu, krievu