DARBINIEKI PAR MUMS

Kristīne Ostrovska

Kristīne Ostrovska

Eiropas un Latvijas patentpilnvarniece preču zīmju un dizainparaugu jomā, juriste

 

Specializācija
Preču zīmes
Dizainparaugi

 

Izglītība

2002 – 2004 Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību zinātnē
1997 – 2002 Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura grāds tiesību zinātnē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba pieredze int. īpašuma jomā 

2012 – šobrīd Juridiskais un patentu birojs “PĒTERSONA PATENTS”
2010 – 2012 “Grindeks”, AS – intelektuālā īpašuma speciāliste
2007 – 2010 LR Patentu valde, Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktora vietniece nacionālo zīmju jautājumos
2003 – 2007 LR Patentu valde, Preču zīmju un dizainparaugu departamenta pieteikumu iepriekšējās izskatīšanas daļas vadītājas vietniece
2002 – 2003 LR Patentu valde, Preču zīmju un dizainparaugu nodaļas nacionālo preču zīmju eksperte
2001 – 2002 LR Patentu valde, Preču zīmju un dizainparaugu nodaļas eksperte

 

Dalība profesionālajās organizācijās 

LPPA Latvijas Patentpilnvaroto asociācija
AIPPI LNG Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācija, Latvijas Nacionālā grupa

 

Valodas
Latviešu, angļu, krievu

 

Intereses
Basketbols, mūzika, ceļošana