DARBINIEKI PAR MUMS

Aija Auziņa

Aija Auziņa

Latvijas patentpilnvarniece
 
Izglītība

2009 - 2011 Latvijas Universitāte, maģistra grāds bioloģijā
2006 - 2009 Latvijas Universitāte, bakalaura grāds bioloģijā

 
Darba pieredze int. īpašuma, zinātniskajā jomā

2012 – šobrīd Juridiskais un patentu birojs “PĒTERSONA PATENTS”
2010 Orhūsas Universitātes Molekulārās bioloģijas departaments, Augu ģenētikas laboratorija (Dānija)
2007 – 2011 LU aģentūras LU Bioloģijas institūta Augu ģenētikas laboratorija

 

Dalība profesionālajās organizācijās
Latvijas Selekcionāru un ģenētiķu biedrība

 

Valodas
Latviešu, angļu, krievu
 
Intereses
Tautas dejas, koru mūzika, start-up