Jaunumi

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs uz bezmaksas konsultāciju 2019. gada 24. janvārī mūsu birojā…

Lasīt vairāk

Interesanti

AXIS vs. PRAXIS – Augstākās tiesas 2018. gada 13. septembra rīcības sēdes lēmums lietā Nr. A420332414

2014. gadā tika iesniegts iebildums pret mūsu klienta STA GRUPA, A/S preču zīmes  Nr. M 64 832 reģistrāciju “PRAXIS” (grafiska…

Augstākās tiesas 2018. gada 16. novembra rīcības sēdes lēmums lietā Nr. A420209716

Mūsu klients The Body Shop International PLC. 2014. gadā saskaņā ar Latvijas likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”…

Lasīt vairāk

Tiesību speciālisti

Lasīt vairāk

Rīgas birojs:

Pētersona Patents - AAA Law:
Biroja adrese: Ausekļa iela 2-2, LV-1010 Rīga, Latvija
Adrese sarakstei: a.k. 61, LV-1010 Rīga, Latvija
Phone: +371 67324695
Fakss: +371 67830030

Klientu atsauksmes

Jonas Liniauskas

“Es AAA Law neredzu kā juridisko biroju, bet drīzāk kā LATGA stratēģisku partneri un mūsu komandas biedru. Mēs viņu kompetencei ne tikai uzticam tiesvedības, bet arī sarunu vešanu un pārstāvību valsts institūcijās.”

LATGA, direktors

Andrius Baranauskas

“AAA Law izdarīja vairāk nekā pārstāvēja mūs tiesā. Viņi mums palīdzēja aizstāvēt godīgu konkurenci, patērētāju tiesības uz objektīvas informācijas saņemšanu un pat runas brīvību.”

TELE2 Sabiedrisko attiecību direktors Baltijā

Please kindly note that in order to improve this site, to offer better and customised services the cookies are used. To accept this issue please click "ACCEPT" button or continue browsing. Leaving the site and (or) our accounts in the social networks will be interpreted as not accepting the policy. You can always revoke this authorization by changing setting in your browser and deleting the cookies. More information about the cookies, their use, possibilities of withdrawal is available on our Privacy Policy.