Komerctiesības

Piedāvājam juridiskos pakalpojumus komerctiesībās – no juridiskas personas dibināšanas un ikdienišķiem komerctiesību pakalpojumiem līdz pat uzņēmuma reorganizācijai, no akcionāru līgumu sagatavošanas līdz pat akcionāru konfliktu risināšanai.

Mūsu komanda sagatavo dokumentus uzņēmuma darbībai nepieciešamo licenču saņemšanai, konsultē un pārstāv klientu uzņēmumu iegādes, apvienošanas vai reorganizācijas projektos, sagatavo uzņēmuma pārvaldības līgumus, kā arī jebkurus citus ar uzņēmuma darbību saistītus līgumus, konsultē uzņēmumu vadītāju un akcionāru atbildības jautājumos, pārstāv uzņēmumu vai tā akcionārus darījumos, valsts vai pašvaldības iestādēs, tiesā, sniedz padomus, kā aizsargāt uzņēmuma komercnoslēpumus.

Mēs sniedzam šādus pakalpojumus:

 • jebkādas formas juridisko personu dibināšana, dibināšanas dokumentu maiņa;
 • uzņēmuma iekšējās dokumentācijas sagatavošana;
 • uzņēmuma darbībai nozīmīgu dokumentu un līgumu sagatavošana;
 • uzņēmumu reorganizācija un darbības maiņa;
 • konsultācijas, pārstāvība un dokumentu sagatavošana uzņēmumu iegādes un apvienošanas projektos;
 • finansiālās grūtībās nonākušu uzņēmumu un to kreditoru konsultēšana uzņēmuma bankrota procedūras vai restrukturizācijas laikā;
 • uzņēmumu sākotnēja juridiskā pārbaude;
 • uzņēmuma darījumu un pārvaldes orgānu dokumentu juridiska izvērtēšana;
 • akcionāru līgumu sagatavošana, pārstāvība darījumos, kā arī akcionāru strīdu risināšana;
 • uzņēmuma likvidācija;
 • uzņēmuma vai tā akcionāru pārstāvība valsts vai pašvaldības iestādēs, kā arī visu instanču tiesās.

Please kindly note that in order to improve this site, to offer better and customised services the cookies are used. To accept this issue please click "ACCEPT" button or continue browsing. Leaving the site and (or) our accounts in the social networks will be interpreted as not accepting the policy. You can always revoke this authorization by changing setting in your browser and deleting the cookies. More information about the cookies, their use, possibilities of withdrawal is available on our Privacy Policy.