Muitas tiesības un starptautiskā tirdzniecība

Mūsu komanda ir viena no nedaudzajām Lietuvā, kas sniedz vispusīgu palīdzību muitas tiesību un starptautiskas preču piegādes jautājumos, palīdz pārstāvēt klientus muitas institūcijās, uzņēmumu pārbaudēs vai strīdos.

Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar starptautisku tirdzniecību, muitas tiesību un starptautisko tirdzniecības prasību neievērošana var radīt finansiālu risku vai palielināt darījumu izmaksas. Mūsu tiesību eksperti ar ilggadēju pieredzi darījumu jomā un zināšanām par muitas tiesību specifiku palīdz pārvaldīt muitas tiesību riskus un izvairīties no citiem sarežģījumiem. Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar importu, palīdzam optimizēt preču piegādes darbību, aizsargāt klientu intereses, ieejot ārvalstu tirgos, un nodrošināt tirdzniecībai piemēroto prasību ievērošanu.

Mēs sniedzam šādus pakalpojumus:

  • Konsultējam par preču klasifikācijas, muitas novērtējuma, preču izcelsmes, speciālo muitas procedūru jautājumiem
  • Palīdzam klientiem īstenot savas tiesības muitas veiktajās pārbaudēs
  • Pārstāvam klientus pirmstiesas strīdu stadijā Muitas departamentā un tiesvedībās pret muitas institūcijām
  • Gatavojam muitas noteikumu un procedūru īstenošanas līdzekļus uzņēmumos
  • Konsultējam par tirdzniecību reglamentējošo pasākumu – antidempinga, kompensācijas muitas nodokļu un aizsardzības – jautājumiem, pārstāvam strīdos par importētāju saistībām
  • Konsultējam par akcīzes preču tirdzniecības jautājumiem
  • Konsultējam par preču eksporta jautājumiem un palīdzam novērtēt noteiktām precēm piemērojamās eksporta un transportēšanas prasības, saņemt atļaujas no valsts institūcijām
  • Gatavojam starptautiskās preču pirkšanas-pārdošanas, izplatīšanas, vešanas un citus līgumus
  • Konsultējam par intelektuālā īpašuma aizsardzības un izmantošanas jautājumiem
  • Organizējam mācības par muitas tiesību jautājumiem

 

 

Please kindly note that in order to improve this site, to offer better and customised services the cookies are used. To accept this issue please click "ACCEPT" button or continue browsing. Leaving the site and (or) our accounts in the social networks will be interpreted as not accepting the policy. You can always revoke this authorization by changing setting in your browser and deleting the cookies. More information about the cookies, their use, possibilities of withdrawal is available on our Privacy Policy.