Pārstāvība un strīdu risināšana

Pārstāvība un strīdu risināšana

Mēs pārstāvam klientus dažādos darījumu strīdos visu instanču tiesās, arbitrāžā un pirmstiesas strīdu izšķiršanas institūcijās. Piedalāmies civillietās un administratīvajās lietās, gatavojam procesuālos dokumentus, veidojam strīda risināšanas stratēģiju, pārstāvam klientus mierizlīguma sarunās.

Mūsu pieredze strīdu risināšanas jomā ir ļoti plaša un daudzveidīga – no strīdiem par parādu piedziņu vai līguma pārkāpumu līdz sarežģītām lietām nekustamā īpašuma, būvniecības, finanšu pakalpojumu, maksātnespējas un restrukturizācijas, enerģētikas, muitas tiesību, preču zīmju, autortiesību, patentu un IT jomā. Daudz uzmanības veltām strīdu risināšanas stratēģijām reglamentētajās nozarēs un veiksmīgai klientu pārstāvībai administratīvajos strīdos.

Mēs esam gatavi jums palīdzēt šādās jomās:

  • Procesuālo dokumentu sagatavošana;
  • Strīdu stratēģijas sagatavošana;
  • Pārstāvība visu instanču vispārējās un administratīvajās tiesās;
  • Pārstāvība arbitrāžas procesā;
  • Pārstāvība pirmstiesas strīdu izšķiršanas institūcijās;
  • Pārstāvība sarunās un mediācijas procesā.

Please kindly note that in order to improve this site, to offer better and customised services the cookies are used. To accept this issue please click "ACCEPT" button or continue browsing. Leaving the site and (or) our accounts in the social networks will be interpreted as not accepting the policy. You can always revoke this authorization by changing setting in your browser and deleting the cookies. More information about the cookies, their use, possibilities of withdrawal is available on our Privacy Policy.