Patenti

Mums ir ilggadēja pieredze patentu aizsardzības jomā – mūsu patentpilnvarnieki šajā jomā specializējas jau vairāk nekā 25 gadus. Tā kā mums ir ne tikai jurisprudences, bet arī eksakto zinātņu – mehānikas, inženierzinātņu, bioloģijas, bioķīmijas, ķīmijas, informācijas tehnoloģiju – speciālisti un esam piedalījušies vissarežģītākajos starptautiskajos un vietēja mēroga projektos, esam ieguvuši neatkārtojamu un daudzpusīgu pieredzi, kas ļauj piedāvāt profesionālu palīdzību izgudrojumu patentēšanā un starptautiska mēroga patenta īpašnieka tiesību aizsardzībā.

Mūsu patentpilnvarnieki un juristi ir gatavi Jums palīdzēt visos ar patentu reģistrāciju un aizsardzību saistītajos jautājumos, tostarp:

 • izgudrojumu novitātes un tehnikas līmeņa meklēšanā;
 • izgudrojumu patentēšanā dažādās pasaules valstīs;
 • izgudrojumu aprakstu un pretenziju sagatavošanā;
 • patentu attiecināšanā un apstiprināšanā citās valstīs;
 • klienta tiesību un interešu aizstāvībā nacionālajās patentu iestādēs, Eiropas Patentu iestādē, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijā;
 • patentu portfeļa izveidē, pārvaldības un optimizācijas jautājumos;
 • licenču, franšīzes, tiesību nodošanas un citu līgumu sagatavošanā, līgumu slēgšanas pārrunās un līgumu izpildes uzraudzībā;
 • intelektuālā īpašuma tiesību juridiskā pārbaudē un izvērtēšanā darījumos;
 • pārkāpumu uzraudzībā un prevencijā;
 • pārstāvībā tiesā;
 • muitas uzraudzības līdzekļu piemērošanā.

Mūsu klientu vidū ir daudzi atpazīstami starptautiska un vietēja mēroga uzņēmumi, kas darbojas biotehnoloģiju, nanotehnoloģiju, farmācijas, informācijas tehnoloģiju, rūpniecības, telekomunikāciju un citās jomās.

Related news

Turpinot profesionālo attīstību, patentpilnvarniece Aija Auziņa veiksmīgi noslēgusi dalību CEIPI organizētajās mācībās “Basic Training Course on European Patent Law”. Mācības norisinājās Viļņā no 2017. gada augusta līdz…

No 2018. gada 12. – 13. jūnijam Minhenē, norisinājās Eiropas patentu institūta Profesionālās izglītības komiteju sanāksme. Juridisko un patentu biroju “Pētersona Patents” pārstāvēja Eiropas patentpilnvarnieks Artis Kromanis,…

Esam priecīgi paziņot, ka starp uzņēmuma darbiniekiem tagad ir par vienu profesionālo patentpilnvarnieku vairāk – 2018. gada 13. jūnijā Latvijas Republikas profesionālo patentpilvarnieku reģistrā iekļauta arī Agneta Veženkova,…

Please kindly note that in order to improve this site, to offer better and customised services the cookies are used. To accept this issue please click "ACCEPT" button or continue browsing. Leaving the site and (or) our accounts in the social networks will be interpreted as not accepting the policy. You can always revoke this authorization by changing setting in your browser and deleting the cookies. More information about the cookies, their use, possibilities of withdrawal is available on our Privacy Policy.