Reglamentētās jomas

Sniedzam juridiskos pakalpojumus, kas saistīti ar nacionālo un ES uzņēmējdarbības reglamentāciju. Mūsu pieredze publisko iepirkumu, telekomunikāciju, mediju un reklāmas, patērētāju tiesību aizsardzības, licencējamo uzņēmējdarbības jomu, produktu marķēšanas un citās reglamentētajās jomās palīdz klientiem izvairīties no sankcijām un darbības pārrāvumiem. Plaša spektra jurisdikcijas jautājumus palīdz risināt kolēģi Baltijas valstīs un plašs partneru tīkls.

Esam uzkrājuši daudz vērtīgu zināšanu un pieredzes šajās jomās:

  • publiskie iepirkumi;
  • personu datu aizsardzība;
  • telekomunikācijas;
  • mediji un reklāma;
  • patērētāju tiesību aizsardzība;
  • produktu marķēšana;
  • darbības licencēšana.

Please kindly note that in order to improve this site, to offer better and customised services the cookies are used. To accept this issue please click "ACCEPT" button or continue browsing. Leaving the site and (or) our accounts in the social networks will be interpreted as not accepting the policy. You can always revoke this authorization by changing setting in your browser and deleting the cookies. More information about the cookies, their use, possibilities of withdrawal is available on our Privacy Policy.