Uzņēmējdarbības tiesības

Konsultējam, pārstāvam darījumos un sagatavojam dažādus komercdarbībā nepieciešamus līgumus no pirkuma vai nomas līgumiem līdz pat  franšīzes vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumiem, konsultējam līgumu izpildes un izbeigšanas jautājumos, veicam sākotnējas juridiskas pārbaudes, kas saistītas ar nākotnes darījumiem, sagatavojam un konsultējam par darījumu izveides un īstenošanas modeļiem, pārstāvam strīdos par līgumsaistību izpildi.

Nodrošinām, lai klientu parakstītie līgumi maksimāli atbilstu viņu vajadzībām un cerībām, tādēļ daudz uzmanības veltām klienta darbības specifikas un vajadzību analīzei un klienta darbības tradīcijām, kā arī piedāvājam ikvienam klientam individuāli pielāgotus risinājumus. Rūpējamies par to, lai klientu slēgtie līgumi būtu atbilstoši noformēti un atbilstu tiesību aktu prasībām, savukārt uzņemtie riski būtu maksimāli optimizēti un ierobežoti.

Lepojamies, ka klienti mums uzticās un vēršas pēc juridiskas palīdzības, izstrādājot franšīzes līgumus ēdināšanas iestāžu, viesnīcu pārvaldības, dokumentu arhivēšanas un mazumtirdzniecības jomās, kā arī būvniecības, viesnīcu un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, starptautiskas izplatīšanas, nekustamā īpašuma iegādes,  nomas un uzņēmējdarbības atsavināšanas līgumus.

Mēs piedāvājam šādus pakalpojumus:

  • līgumu analīze, izvērtēšana un sagatavošana, pārstāvība sarunās;
  • darījuma modeļa sagatavošana;
  • konsultācijas līgumu izpildes, riska optimizācijas un līguma izpildes kontroles jautājumos;
  • darījuma objektu sākotnēja juridiskā izvērtēšana;
  • pārstāvība strīdos starp līgumslēdzējām pusēm par līguma izpildi;
  • juridiskās dokumentācijas sagatavošana.

Please kindly note that in order to improve this site, to offer better and customised services the cookies are used. To accept this issue please click "ACCEPT" button or continue browsing. Leaving the site and (or) our accounts in the social networks will be interpreted as not accepting the policy. You can always revoke this authorization by changing setting in your browser and deleting the cookies. More information about the cookies, their use, possibilities of withdrawal is available on our Privacy Policy.