Jaunumi

AXIS vs. PRAXIS - Augstākās tiesas 2018. gada 13. septembra rīcības sēdes lēmums lietā Nr. A420332414

AXIS vs. PRAXIS – Augstākās tiesas 2018. gada 13. septembra rīcības sēdes lēmums lietā Nr. A420332414

2014. gadā tika iesniegts iebildums pret mūsu klienta STA GRUPA, A/S preču zīmes  Nr. M 64 832 reģistrāciju “PRAXIS” (grafiska zīme):

Attēls

Iebildums tika pamatots ar likuma “Par preču zīmēm ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 7. panta 1. daļas 2. punktu, 8. panta 1. un 2. daļu, 39.pirmo daļu un 6.panta 2. daļu un balstīts uz sekojošām agrākām Eiropas Savienības preču zīmju reģistrācijām – agrākajām zīmēm:

AXIS (vārdiska)

https://euipo.europa.eu/copla/image/CJ4JX4FZVCC523YA2TMALSKFLFFJVRI6UNHSEZXLD3KVX7V6VC5GDND73OK3RJPVPUA3FTVMYFQW2

https://euipo.europa.eu/copla/image/CJ4JX4FZVCC523YA2TMALSKFLEMFCIWBLB7JW4PNXJFPZRALHLLPCKM2ES7YILVOFTJ43C5LVGMTA

Šajā lietā mūsu klientu visās tiesu instancēs pārstāvēja patentpilnvarnieks preču zīmju un dizainparaugu jomā, jurists Gatis Meržvinskis.

Sākotnēji Latvijas Republikas Patentu valdes Apelācijas Padome iebildumu noraidīja. Agrāko zīmju “PRAXIS” īpašnieks Administratīvajā rajona tiesā iesniedza pieteikumu par Apelācijas padomes lēmuma atcelšanu,  vēlāk Administratīvajā apgabaltiesā pārsūdzēja Administratīvās rajona tiesas spriedumu  un visbeidzot Augstākajā tiesā iesniedza kasācijas sūdzību par Apgabaltiesas spriedumu. Apgabaltiesa, pievienojoties rajona tiesai, atzina, ka salīdzināmo zīmju dominējošie elementi “PRAXIS” un “AXIS” semantiski (jēdzieniski) ir atšķirīgi un neskatoties uz fonētisko vārda daļas sakritību, pat nepieredzējis patērētājs nevarētu fonētiski sajaukt vārdus “PRAXIS” un “AXIS”. Pat gadījumā, ja patērētājs nezinātu vārda “AXIS” nozīmi, tas noteikti vārda “PRAXIS” fonētisko skanējumu saistītu ar vārda “PRAKSE” semantisko nozīmi. Gan apgabaltiesa, gan arī rajona tiesa ņēma vērā, ka konkrētajā gadījumā salīdzināmās preces nav plaša patēriņa preces, bet gan preces, kuras iegādājas par konkrēto nozari labi informētas personas. Apgabaltiesa, kā arī rajona tiesa uzskatīja, ka lietā nav pierādīta agrāko preču zīmju plašā pazīstamība Latvijā un reputācija Eiropas Savienībā. Tāpat netika konstatēts apstrīdētās preču zīmes “PRAXIS” īpašnieka negodprātīgs nolūks, jo salīdzināmās zīmes nav sajaucami līdzīgas un nerada nekādas savstarpējas asociācijas.

Agrāko zīmju īpašnieks par minēto apgabaltiesas spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību Augstākajā tiesā, tomēr kasācijas tiesvedības ierosinšāna tika atteikta saskaņā ar Augstākās tiesas rīcības sēdes lēmumu. Proti, arī Augstākā tiesa pievienojās Apgabaltiesas atzinumam, ka konkrētajā gadījumā apstāklis, ka apstrīdētajā preču zīmē lietotais vārdiskais elements “PRAXIS” ietver pretstatīto zīmju vārdisko elementu “AXIS”, neraisa savstarpējās asociācijas starp salīdzināmajām zīmēm.

Attiecībā uz agrāko zīmju īpašnieka atsaukšanos uz apstrīdētās preču zīmes “PRAXIS” īpašnieka negodpratīgo nolūku, reģistrējot pieteicēja preču zīmei līdzīgu preču zīmi, Augstākā tiesa konstatēja, ka pats agrāko zīmju īpašnieks norāda, ka negodprātīgai nolūks izpaužas salīdzināmo zīmju līdzības ļaunprātīgā izmantošanā. Tā kā salīdzināmās zīmes nav sajaucami līdzīgas, Augstākā tiesa atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka šajā lietā nav konstatējams apstrīdētās preču zīmes “PRAXIS” īpašnieka negodprātīgs nolūks.

Related news

CODE COCO vs. COCO

2018. gada 5. novembrī Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskatīja Šveices uzņēmuma Chanel SARL vārdā iesniegto iebidlumu pret preču zīmes reģistrāciju Nr. M 72 213 “CODE ” (apstrīdētās preču zīmes īpašnieks – Grigorius…

No 2019. gada 11.-12. martam Romā, Itālijā norisināsies PTMG pavasara konference Romā, Itālijā.  Juridisko un patentu biroju “Pētersona Patents – AAA LAW” pārstāvēs juriste, patentpilnvarniece preču zīmju un dizainparaugu…

No 2019. gada 7. – 8. martam Amsterdamā, Nīderlandē norisinājās MARQUES padomes un komiteju sanāksme. Juridisko un patentu biroju “Pētersona Patents – AAA LAW” pārstāvēs juriste, patentpilnvarniece preču zīmju jomā – Gunta Zariņa,…

Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo pārlūkošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lai akceptētu mūsu sīkdatņu politiku, lūdzu, noklikšķiniet uz pogas „Pieņemt” vai turpiniet skatīt vietni. Atstājot vietni, tiks uzskatīts, ka šie noteikumi netiek pieņemti Jūs vienmēr varat atsaukt šo atļauju, mainot iestatījumus savā pārlūkprogrammā un dzēšot sīkfailus.