Jaunumi

Par Patentu valdes maksas nepiemērošanu par termiņu pārkāpumiem COVID - 19 ietekmētajiem

Ņemot vērā izsludināto globālo pandēmiju saistībā ar Covid-19, gan Latvijas, gan citu valstu izsludinātās ārkārtējās situācijas un pieņemtie ierobežojumi ietekmē, apgrūtina vai padara fiziski neiespējamu tiesību īpašniekiem normatīvajos aktos noteikto termiņu ievērošanu un procesuālo darbību veikšanu.

Ministra kabineta 15.12.2015 Nr. 723 noteikumu “Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis” grozījumos, cita starpā, tika iekļauta tiesību norma, ar kuru tiesību īpašniekam var netikt piemērota noteiktā maksa par termiņu pagarināšanu, tiesību atjaunošanu vai lietvedības turpināšanu pēc termiņu neievērošanas.

Grozījumi stājās spēkā 08.05.2020 un nosaka, ka Patentu valde ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību un četrus mēnešus pēc tās beigām var nepiemērot maksas, ja persona lūgumā par termiņa pagarināšanu vai lūgumā atjaunot tiesības vai turpināt lietvedību norāda apstākļus, kas saistībā ar Covid-19 izplatību apgrūtina, kavē vai padara neiespējamu rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos noteikto termiņu ievērošanu.

Minētie grozījumi attiecas uz sekojošajiem rūpnieciskā īpašuma objektiem un maksām:

PATENTI

  • Termiņu pagarināšana saskaņā ar Patentu likuma 44. pantu;
  • Lietvedības turpināšana pēc termiņu neievērošanas ne vēlēk kā divus mēnešus, kad paziņots Patentu valdes paziņojums par termiņu neievērošanu vai paziņojums par tiesību zaudēšanu, saskaņā ar Patentu likuma 45. pantu;
  • Tiesību atjaunošana divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir novērsts iemesls, kura dēļ nav ievērots termiņš, saskaņā ar Patentu likuma 46. pantu.

PREČU ZĪMES

  • Papildu maksa preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas atjaunošanai sešu mēnešu laikā pēc spēkā esības termiņa beigām saskaņā ar Preču zīmju likuma 45. panta piekto daļu;
  • Termiņu pagarināšana, kas nepārsniedz trīs mēnešus, saskaņā ar Preču zīmju likuma 46. panta pirmo daļu;
  • Lūgumu par lietvedības turpināšanu divu mēnešu laikā, kad Patentu valde paziņojusi par termiņa neievērošanu vai par kādu šajā likumā paredzētu tiesību zaudēšanu termiņa neievērošanas dēļ saskaņā ar Preču zīmju likuma 47. panta otro daļu;
  • Tiesību atjaunošana divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir novērsti iemesli, kuru dēļ nav ievērots termiņš saskaņā ar Preču zīmju likuma 48. panta otro daļu.

DIZAINPARAUGI

  • Papildu maksa par reģistrācijas atjaunošanu sešu mēnešu laikā pēc reģistrācijas termiņa beigām saskaņā ar Dizainparaugu likuma 31. panta otro daļu;
  • Maksājums par pagarināšanu un atjaunošanu saskaņā ar Dizainparaugu likuma 32. pantu.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par papildu maksu atcelšanu pandēmijas dēļ, droši sazinieties ar mums.

Par autoru:

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2020. gada 22….

Ar 2020. gada 9. septembri spēkā stājas Ministru kabineta noteikumi Nr. 556 “Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas,…

EUIPO Iebildumu nodaļa 2020. gada 29. maijā izdeva lēmumu iebilduma lietā pret Eiropas Savienības preču zīmes pieteikumu No. 018001757 “LAIMA”, kuru iesniedza Latvijas uzņēmums Orkla Latvija, SIA. Iebildums tika iesniegts pret…

Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo pārlūkošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lai akceptētu mūsu sīkdatņu politiku, lūdzu, noklikšķiniet uz pogas „Pieņemt” vai turpiniet skatīt vietni. Atstājot vietni, tiks uzskatīts, ka šie noteikumi netiek pieņemti Jūs vienmēr varat atsaukt šo atļauju, mainot iestatījumus savā pārlūkprogrammā un dzēšot sīkfailus.