Jaunumi

Tiesa pilnībā atzīst ar preču zīmju pirāta Michael Gleissner saistītā uzņēmuma Grigorius Holdings, SIA negodprātību, piesakot preču zīmi “Jaxid”

Vācijas uzņēmums Jaxid GmbH (Prasītājs) cēla tiesā prasību pret Grigorius Holdings, SIA (Atbildētājs) par aizskarto tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu civillietā Nr. C30622918, tiesa pilnībā atzīna ar preču zīmju pirāta Michael Gleissner saistītā uzņēmuma Grigorius Holdings, SIA negodprātību, piesakot preču zīmi “Jaxid” Nr. M 70 030.

Vispirms 2016. gadā Prasītājs, pamatojoties uz agrākām preču zīmju tiesībām “Jaxid” Eiropas Savienībā, Rūpnieciskā īpašuma apleācijas padomē (turpmāk tekstā – Apelācijas padome) iesniedza iebildumu ar lūgumu atzīt identisko reģistrāciju “Jaxid” par spēkā neesošu, tostarp, uz līdzīgām un nelīdzīgām precēm un pakalpojumiem 16. un 41. klasē. Iebildums tika pamatots gan uz sajaucamo līdzību (identiskumu) starp zīmēm, gan pieteicēja Grigorius Holdings, SIA negodprātīgo nolūku un saistību ar bēdīgi slaveno preču zīmju pirātu Michael Gleissner. Apelācijas padome iebildumu apmierināja daļēji, atzīstot pietiecēja negodprātīgo nolūku tikai uz ļoti līdzīgām un identiskām precēm, nevis attiecībā uz pieteikumu kopumā, kas runā pretēji nostiprinātajai Eiropas Savienības tiesu praksei.

Latvijā reģistrētais uzņēmums Grigorius Holdings, SIA ir saistīts ar tā dēvēto “preču zīmju trolli” Michael Gleissner, kurš ir iesaistīts daudzos preču zīmju strīdos un tiesvedībās visā pasaulē. Latvijā kopumā ir iesniegtas vairāk nekā tūkstoš preču zīmju reģistrācijas, kas ir saistītas ar Michael Gleissner, un daudzas ir izraisījušas apgalvojumus par pieteicēja ļaunprātīgiem nodomiem. Jāpiebilst, ka šobrīd Latvijā ir bijuši vairāk nekā 89 preču zīmju strīdi, kuri saistīti ar Michael Gleissner uzņēmumiem Latvijā – Grigorius Holdings, SIA un Fashion One Television, SIA.

Spriedumā tiesa atzina prasību par pamatotu un apmierināmu. Proti, Atbildētājam piesakot reģistrācijai preču zīmi “Jaxid” ir bijis negodprātīgs nolūks uz visām preču zīmes reģistrācijā iekļautajām precēm un pakalpojumiem. Tiesa arī norāda uz faktu, ka lietas materiāli, tostarp “the World Trademark Review” pētījumi par Michael Gleissner uzņēmumu un preču zīmju shēmām, satur pierādījumus, ka Atbildētājs ir saistīts ar šo personu. Turklāt lietas izskatīšanas gaitā nav nodibināts tas, ka Atbildētājs būtu uzsācis kaut vienas reģistrētās zīmes lietošanu vai vispār veiktu kādu komercdarbību.

Tiesa, vadoties no dzīvē gūtiem novērojumiem un loģikas likumiem secina, ka Atbildētāja mērķtiecīga rīcība reģistrējot preču zīmes Latvijā, kas ir identiskas Eiropas Savienības preču zīmēm, nav nejaušība, bet gan ļaunprātīga rīcība nolūkā kaitēt trešo personu interesēm. Proti, galvenais mērķis, piesakot lielu skaitu preču zīmju reģistrācijai un iesniedzot lielu skaitu pieteikumu par preču zīmju reģistrāciju atcelšanu sakarā ar to nelietojumu, ir nepamatotu priekšrocību iegūšana. Šo darbību mākslīgais raksturs nav vērsts uz faktisku vēlmi izmantot preču zīmes komercdarbībā. Drīzāk tā atzīstama kā Atbildētāja rīcība, kas atkārtojas un darbojas pretēji sabiedrības interesēm, kā arī godīgas komerciālās un uzņēmējdarbības prakses principiem.

Pie līdzīgiem secinājumiem nonākusi arī Eiropas Savienībās intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO Boards of Appeal) 2020. gada 11. februāra lēmumā Nr. R 2445/2017 – G lietā par preču zīmes “Sandra Pabst” atcelšanu sakarā ar nelietošanu. Minētajā lēmumā tiek skaidrota procesa ļaunprātīga izmantošana (“abuse of process”) un šī apstākļa nozīmīgums par labu atcelšanas prasības nepieņemšanai. Arī šajā lietā prasības par nelietošanu iesniedzējs bija viens no Michael Gleissner saistītajiem čaulas uzņēmumiem.

Šajā lietā Vācijas uzņēmumu Jaxid GmbH Apelācijas padomē un tiesā pārstāvēja patentpilnvarnieki, juristi Gatis Meržvinskis un Gunta Zariņa.

 

Related news

Intelektuālā īpašuma juridiskā firma Pētersona patents – AAA Law šogad atzīmē 30 gadu jubileju un atskatās vēsturē uz šajā laikā paveikto, godinot uzņēmuma juristus un patentpilnvarniekus, kā arī lepojoties ar darbinieku…

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2021. gada 15….

Vārdiskai zīmei “Ekstra” sākotnēji trūkst preču zīmei raksturīgā atšķirtspēja – ar vārdu “Ekstra” apzīmē kaut ko vairāk nekā nepieciešams standartam, proti, papildu – lielāku nekā parasti.

– Tai pašā laikā…

Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo pārlūkošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lai akceptētu mūsu sīkdatņu politiku, lūdzu, noklikšķiniet uz pogas „Pieņemt” vai turpiniet skatīt vietni. Atstājot vietni, tiks uzskatīts, ka šie noteikumi netiek pieņemti Jūs vienmēr varat atsaukt šo atļauju, mainot iestatījumus savā pārlūkprogrammā un dzēšot sīkfailus.