Jaunumi

Veiksmīga NewYorker preču zīmju tiesību aizsardzība Latvijā

2019. gada 27. septembrī Polijas uzņēmums MS Trademarks Sp.z.o.o. (Prasītājs) iesniedza prasības pieteikumu pret Friedrich Knapp (Atbildētājs) par preču zīmes starptautiskās reģistrācijas teritoriālā attiecinājuma Nr. 706285 IQ uz Latviju atcelšanu sakarā ar tās neizmantošanu Latvijā attiecībā uz 18. un 25. klases precēm. Atbildētājs šajā lietā ir Friedrich Knapp, kurš arī ir pazīstams kā apģērbu zīmola NewYorker vadītājs, kas ir viens no lielākajiem modes uzņēmumiem Eiropā. Preču zīme IQ ir viena no daudzajiem NewYorker apakšzīmoliem.

Ņemot vērā celto prasību, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsēta ierosināja civillietu Nr. C30756419.

Saskaņā 2021. gada 24. marta tiesas spriedumu, prasība tika noraidīta sekojošo apsvērumu dēļ: 

•  Atbildētajs ir pierādījis, ka ir izmantojis apstrīdēto preču zīmi attiecībā uz visām precēm 18. un 25. klasē un iesniegtie pierādījumi atbilsti kumulatīvajiem faktoriem – vieta, laiks, lietošanas apjoms un veids.

• Apstāklis, ka Atbildētājs ir pierādījis faktu, ka preču zīme IQ ir tikusi izmantota gan relevantajā laika periodā, gan laikā pirms un arī pēc šī relevantā laika perioda, pierāda faktu, ka atbildētājs ilgstoši ir izmantojis minēto preču zīmi savā komercdarbībā, un atbildētājam ir bijusi patiesa vēlme un mērķis nepārtraukti izmantot minēto preču zīmi savā komercdarbībā;

• Attiecībā uz Prasītāja argumentiem par to, ka Atbildētājs nav iesniedzis pieteikamus pierādījumus par preču zīmes izmantošanu, tiesa atsaucās uz nostiprinātajām atziņām Eiroopas Savienībās Vispārējās tiesas sprieduma lietā Aladin T-126/03;

• Visbeidzot tiesa norāda, ka  kopumā šis Latvijas tirgus segments attiecīgajā cenu kategorijā vērtējams kā piesātināts un ka minētās preču zīmes izmantošana relevantajā laika periodā ir bijusi pietiekama, lai uzskatītu, ka notikusi tās faktiskā izmantošana atbildētāja komercdarbībā attiecībā uz reģistrācijā norādītajām 18. un 25.klases precēm, jo īpaši – ņemot vērā apsvērumu, ka ar preču zīmi IQ marķētās preces ir tikušas tirgotas tikai septiņās tirdzniecības vietās Latvijā un ar šo preču zīmi marķētās preces ir bijis tikai viens apakšzīmoliem, kurus iespējams iegādāties “NewYorker” veikalos.

Atbildētāju šajā lietā pārstāvēja preču zīmju patentpilnvarnieki Gunta Zariņa and Gatis Meržvinskis.

Related news

Intelektuālā īpašuma juridiskā firma Pētersona patents – AAA Law šogad atzīmē 30 gadu jubileju un atskatās vēsturē uz šajā laikā paveikto, godinot uzņēmuma juristus un patentpilnvarniekus, kā arī lepojoties ar darbinieku…

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2021. gada 15….

Vārdiskai zīmei “Ekstra” sākotnēji trūkst preču zīmei raksturīgā atšķirtspēja – ar vārdu “Ekstra” apzīmē kaut ko vairāk nekā nepieciešams standartam, proti, papildu – lielāku nekā parasti.

– Tai pašā laikā…

Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo pārlūkošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lai akceptētu mūsu sīkdatņu politiku, lūdzu, noklikšķiniet uz pogas „Pieņemt” vai turpiniet skatīt vietni. Atstājot vietni, tiks uzskatīts, ka šie noteikumi netiek pieņemti Jūs vienmēr varat atsaukt šo atļauju, mainot iestatījumus savā pārlūkprogrammā un dzēšot sīkfailus.